the balance sheet 1

 0    38 flashcards    karolpawlowski3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
balance sheets
start learning
bilans, rachunek zysków i strat
assets
start learning
aktywa, majątek
liabilities
start learning
zobowiązania firmy, pasywa
capital
start learning
kapitał
shareholders' equity
start learning
kapitał udziałowy
to owe
start learning
być dłużnym
suppliers
start learning
Dostawcy
granting credit
start learning
udzielanie kredytów od dostawców
debit
start learning
debet
assets equal liabilities plus capital
start learning
aktywa równe zobowiązania plus kapitał
shared capital
start learning
kapitał ze sprzedaży akcji
retained earnings
start learning
zyski zatrzymane, nie wypłacone akcjonariuszom
distribute
start learning
rozprowadzać
cash flow statement
start learning
sprawozdanie z przepływów pieniężnych
fixed assets
start learning
aktywa/ środki trwałe
non-current asset
start learning
środki trwałe
current assets
start learning
aktywa bieżące/obrotowe
debtors
start learning
dłużnicy
stock
start learning
asortyment
anticipate the loss
start learning
Przewidujemy straty
write off as a bad debt
start learning
odpisać jako nieściągalny dług
make provision for sth
start learning
przewidzieć coś
work in progress
start learning
Praca w toku
inventory valuation
start learning
wycena zapasów
lower of cost or market
start learning
niższe od kosztów produkcji lub ceny rynkowej
tangible assets
start learning
aktywa materialne
accumulated depreciation charges
start learning
skumulowane odpisy amortyzacyjne
depreciation
start learning
amortyzacja
charges / fees
start learning
Opłaty / opłaty
net book value
start learning
Wartość księgowa netto
intangible assets
start learning
wartości niematerialne i prawne
brand name
start learning
nazwa marki
patent
start learning
patent
trade mark
start learning
znak towarowy
goodwill
start learning
renoma/reputacja firmy
net worth
start learning
wartości netto
net assets
start learning
aktywa netto
in excess
start learning
w nadmiarze

You must sign in to write a comment