Tên các môn học ở trường trong tiếng Séc

 0    14 flashcards    ultimate.vi.cs
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tên các môn học ở trường
start learning
školní předměty (r. m.pl.)
toán học
start learning
matematika (r. ž.)
văn học
start learning
literatura (r. ž.)
vật lý
start learning
fyzika (r. ž.)
hóa học
start learning
chemie (r. ž.)
sinh học
start learning
biologie (r. ž.)
giáo dục thể chất
start learning
tělesná výchova (r. ž.)
âm nhạc
start learning
hudební výchova (r. ž.)
nghệ thuật
start learning
výtvarná výchova (r. ž.)
công nghệ thông tin
start learning
informační technologie (r. ž.pl.)
khoa học tự nhiên
start learning
přírodní vědy (r. ž.pl.)
lịch sử
start learning
dějepis (r. m.)
môn địa lý
start learning
zeměpis (r. m.)
ngoại ngữ
start learning
cizí jazyky (r. m.pl.)

You must sign in to write a comment