Świat po II wojnie światowej (matura – poziom rozszerzony)

5  1    73 flashcards    lenka1
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Rozwiń skrót WTO.
start learning
Światowa Organizacja Handlu
Rozwiń skrót WHO.
start learning
Światowa Organizacja Zdrowia
Rozwiń skrót FAO.
start learning
Organizacja ds. Żywienia i Rolnictwa
Rozwiń skrót MFW.
start learning
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Czy procesy norymberskie trwały w latach 1945-1946?
start learning
Tak
Co to jest Bizonia?
start learning
Strefa powstała z połączenia dwóch stref okupacyjnych (angielskiej i amerykańskiej)
Co to jest Trizonia?
start learning
Strefa powstała z połączenia trzech stref okupacyjnych (angielskiej, amerykańskiej i francuskiej)
W którym roku Churchill użył w Fulton określenia "żelazna kurtyna"?
start learning
W 1946 r.
W którym roku został ogłoszony plan Marshalla?
start learning
W 1947 r.
W którym roku została ogłoszona doktryna Trumana?
start learning
W 1947 r.
W którym roku powstał Kominform?
start learning
W 1947 r.
W którym roku powstało NATO?
start learning
W 1949 r.
W którym roku zostało proklamowane RFN?
start learning
W 1949 r.
W którym roku zostało proklamowane NRD?
start learning
W 1949 r.
Podaj krótką definicję "zimnej wojny".
start learning
Stan napięcia pomiędzy państwami komunistycznymi z ZSRR na czele i państwami kapitalistycznymi pod przywództwem USA.
Kiedy miała miejsce blokada Berlina Zachodniego?
start learning
W latach 1948-1949
Kto był pierwszym kanlerzem RFN?
start learning
Konrad Adenauer
Czy Kominform było instytucją powołaną przez USA?
start learning
Nie
Czy Kominform było instytucją powołaną z incjatywy Józefa Stalina?
start learning
Tak
Co było celem powołania Kominformu?
start learning
Dostosowanie polityk partii komunistycznych do polityki ZSRR
W którym roku powstały Indie i Pakistan?
start learning
W 1947 r.
W którym roku powstało państwo Izrael?
start learning
W 1948 r.
W którym roku proklamowano Chińską Republikę Ludową?
start learning
W 1949 r.
Kiedy miała miejsce wojna w Korei?
start learning
W latach 1950-1953
W którym roku Francuzi wycofali się z Indochin?
start learning
W 1954 r,
W którym roku miał miejsce tzw. kryzys sueski?
start learning
W 1956 r.
W którym roku miał miejsce kryzys kubański?
start learning
W 1962 r.
W którym roku USA wycofały się z Wietnamu?
start learning
W 1973 r.
Wyjaśnij termin dekolonizacja.
start learning
Uzyskiwanie niepodległości przez państwa kolonialne w wyniku erozji imperiów, których były częścią
W którym roku powstała Algieria, jako suwerenne państwo?
start learning
W 1962 r.
W którym roku umarł Józef Stalin?
start learning
W 1953 r.
Wyjaśnij krótko termin syjonizm.
start learning
Ideologia postulująca utworzenie państwa żydowskiego
Kto był pierwszym premierem Izraela?
start learning
David Ben Gurion
Czy Gamal Abd el Naser znacjonalizował Kanał Sueski?
start learning
Tak
Czy w 1956 r. doszło do zbrojnego konfliktu izraelsko-egipskiego?
start learning
Tak
Czy w 1956 r. doszło do zbrojnego konfliktu egipsko-radzieckiego?
start learning
Nie
Wskaż strony konfliktu o kanał Sueski z 1956 r.
start learning
Izrael, Wielka Brytania, Francja kontra Egipt
Wskaż dwie najważniejsze przyczyny stosunkowo szybkiego zakończenia kryzysu sueskiego.
start learning
Nacisk ZSRR, brak poparcia USA dla działań Izraela, Francji i Wlk. Brytanii
Rozwiń skrót KRLD.
start learning
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna.
Kto stał na czele Komunistycznej Partii Chin w 1949 r.?
start learning
Mao Tse-tung
Kto stał na czele chińskiej Partii Narodowej (Kuomintangu)?
start learning
Czang Kaj-szek
Rozwiń skrót OWP.
start learning
Organizacja Wyzwolenia Palestyny
Czyje wojska przekroczyły 38 równoleżnik 25. VI. 1950 r.?
start learning
Koreii Północnej
Jaki kraj udzielił wsparcia wojskowego Koreii Północnej w czasie wojny koreańskiej?
start learning
Chiny
Jaki kraj udzielił wsparcia wojskowego Koreii Południowej w czasie wojny koreańskiej?
start learning
USA
W którym roku wojska Wietnamu Północnego podbiły Wietnam Południowy
start learning
W 1975 r.
W którym roku imigranci kubańscy wpierani przez CIA przeprowadzili nieudany desant w Zatoce Świń?
start learning
W 1961 r.
Z czym związany był wybuch kryzysu kubańskiego?
start learning
Z zainstalowaniem przez ZSRR rakiet ofensywnych na Kubie
Czy John F. Kennedy został zamordowany?
start learning
Tak
W którym roku John F. Kennedy został zamordowany?
start learning
W 1963 r.
W którym roku utworzono RWPG?
start learning
W 1949 r.
W którym roku powstał Układ Warszawski?
start learning
W 1955 r.
W którym roku miała miejsce interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji?
start learning
W 1968 r.
Rozwiń skrót RPWG.
start learning
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
Czy Austria należała do Układu Warszawskiego?
start learning
Nie
Czy NRD należała do Układu Warszawskiego?
start learning
Tak
Wymień co najmniej cztery państwa należące do Układu Warszawskiego.
start learning
ZSRR, Polska, Albania, Bułgaria, Czechosłowacja, NRD, Rumunia, Węgry
Kto był przywódcą ZSRR w czasie kryzysu kubańskiego?
start learning
Nikita Chruszczow
Kto był przywódcą ZSRR w czasie interwencji Układu Warszawskiego w Czechosłowacji.
start learning
Leonid Breżniew
W którym roku miało miejsce powstanie węgierskie?
start learning
W 1956 r.
Kto stał na czele Komunistycznej Partii Czechosłowacji w 1968 r.?
start learning
Aleksander Dubcek
Rozwiń skrót EWG.
start learning
Europejska Wspólnota Gospodarcza
Podaj co najmniej trzy kraje należące do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.
start learning
Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, RFN, Włochy
W którym roku UE rozszerzyła się o 10 państw?
start learning
W 2004 r.
W którym roku do UE wstąpiły Szwecja, Finlandia i Austria?
start learning
W 1995 r.
W którym roku miała miejsce inwazja ZSRR na Afganistan?
start learning
W 1979 r.
W którym roku przestał istnieć ZSRR?
start learning
W 1991 r.
Kto był przywódcą ZSRR w 1988 r.?
start learning
Michaił Gorbaczow
W którym roku miało miejsce zjednoczenie Niemiec?
start learning
W 1990 r.
Kto był kanclerzem RFN w 1988 r.?
start learning
Helmut Kohl
Kto był prezydentem USA w 1985 r.?
start learning
Ronald Reagan
Kto został prezydentem Czechosłowacji w 1989 r.?
start learning
Vaclav Havel
Jak nazwano przemiany mające miejsce w Czechosłowacji w 1989 r.?
start learning
Aksamitna rewolucja

Comments:

zofia T. kozłowska, wrote: 2010-11-03 17:56:44
wyjaśnij termin dekolonizacja

You must sign in to write a comment