Świat od Rewolucji Francuskiej do wybuchu I wojny światowej (matura – poziom rozszerzony)

3  1    41 flashcards    lenka1
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
W którym roku francuskie Stany Generalne ogłosiły się Zgromadzeniem Narodowym?
start learning
W 1789 r.
W którym roku miało miejsce zdobycie Bastylii?
start learning
W 1789 r.
W którym roku została ogłoszona Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela?
start learning
W 1789 r.
W którym roku został zawarty pokój w Tylży?
start learning
W 1807 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Waterloo?
start learning
W 1815 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Lipskiem?
start learning
W 1813 r.
Jakie kraje zawarły pokój w Tylży?
start learning
Francja, Prusy, Rosja
W którym roku miały miejsce wydarzenia określane mianem 100 dni Napoleona?
start learning
W 1815 r.
Podaj trzy zasady, które miały obowiązywać w ustaleniach Kongresu wiedeńskiego.
start learning
Restauracji, legitymizmu, równowagi europejskiej
Jakie państwa utworzyły Święte Przymierze?
start learning
Austria, Rosja, Prusy
W któym roku miało miejsce powstanie dekabrystów w Rosji?
start learning
W 1825 r.
W którym roku wybuchło powstanie w Belgii?
start learning
W 1830 r.
W którym roku miała miejsce Wiosna Ludów?
start learning
W 1848 r.
W którym roku doszło do Zjednoczenia Niemiec?
start learning
W 1871 r.
W którym roku władzę we Francji objął Napoleon III?
start learning
W 1852 r.
W jakich latach trwała wojna secesyjna w USA?
start learning
W latach 1861-1865
W którym roku otworzono Kanał Sueski?
start learning
W 1869 r.
W jakich latach trwała wojna krymska?
start learning
W latach 1853-1856
W którym roku wybuchło powstanie bokserów w Chinach?
start learning
W 1899 r.
W którym roku uchwalono pierwszą konstytucję we Francji?
start learning
W 1791 r.
W którym roku został podpisany pokój w Campo Formio?
start learning
W 1797 r.
W którym roku miał miejsce przewrót w wyniku którego Napoleon został pierwszym konsulem?
start learning
W 1799 r.
W któym roku miała miejsce bitwa pod Austerlitz?
start learning
W 1805 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Jeną?
start learning
W 1806 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Borodino?
start learning
W 1812 r.
Jakie państwo wygrało w bitwie pod Jeną w 1806 r.?
start learning
Francja
Jakie były strony pokoju w Campo Formio?
start learning
Austria, Francja
W którym roku Napoleon koronował się na cesarza Francuzów?
start learning
W 1804 r.
W któym roku hiszpańska Floryda została anektowana przez USA?
start learning
W 1819 r.
W któym roku USA kupiły od Rosji Alaskę?
start learning
W 1867 r.
Przeciwko komu była wymierzona blokada kontynentalna?
start learning
Przeciwko Wielkiej Brytanii
W którym roky odbyła się konferencja londyńska na której przyznano niepodległość Grecji?
start learning
W 1830 r.
Jaki ustrój zapanował we Francji wraz z objęciem władzy przez Napoleona III?
start learning
Ceasarstwo
W jakich latach trwała wojna francusko-pruska?
start learning
W latach 1870-1871
W jakich latach trwała wojna burska?
start learning
W latach 1899-1902
W którym roku wybuchła wojna rosyjsko-japońska?
start learning
W 1904 r.
Kto zwyciężył w wojnie rosyjsko-japońskiej?
start learning
Japonia
W którym roku zakończyła się wojna rosyjsko-japońska?
start learning
W 1905 r.
W któym roku USA kupiły od Francji Luizjanę?
start learning
W 1803 r.
W którym roku powstało Królestwo Włoskie?
start learning
W 1861 r.
Kto był pierwszym władcą Królestwa Włoskiego?
start learning
Wiktor Emanuel

You must sign in to write a comment