Europa w średniowieczu (matura – poziom rozszerzony)

 0    55 flashcards    lenka1
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Kto jest uważany za założyciela Państwa Kościelnego?
start learning
Pepin Krótki
W którym roku zmarł Karol Wielki?
start learning
W 814 r.
W którym roku Karol Wielki został cesarzem?
start learning
W 800 r.
W którym roku wojska Wilhelma Zdobywcy najechały Anglię?
start learning
W 1066 r.
Co to takiego „Domesday book”?
start learning
Spis gruntów, budynków i inwentarza, wykonany w Anglii, na rozkaz Wilhelma Zdobywcy
Kiedy miała miejsce I wyprawa krzyżowa?
start learning
W latach 1096-1099 r.
Jaki ważny spór pomiędzy cesarzem i papieżem został zakończony dzięki konkordatowi w Wormacji?
start learning
Spór o inwestyturę
W którym roku została wydana Wielka Karta Swobód?
start learning
W 1215 r.
Przez kogo została wydana Wielka Karta Swobód?
start learning
Przez Jana bez Ziemi
Czy Wielka Karta Swobód ograniczała władzę monarchy?
start learning
Tak
W którym roku Turcy zdobyli Konstantynopol?
start learning
W 1453 r.
W którym roku ukazała się pierwsza książka drukowana w Europie?
start learning
W 1455 r.
W którym roku doszło do podziału chrześcijaństwa na wschodnie i zachodnie?
start learning
W 1054 r.
Kto zwyciężył w bitwie pod Hastings?
start learning
Normanowie
Jaki styl architektoniczny był najbardziej rozpowszechniony w Europie w XII w.?
start learning
Romański
Jaki styl architektoniczny był najbardziej rozpowszechniony w Europie w XIV w.?
start learning
Gotycki
W jakich latach miała miejsce największa epidemia dżumy w Europie?
start learning
W latach 1347-1352
W jakich latach miał miejsce sobór w Konstancji (na którym zakończona została wielka schizma zachodnia)?
start learning
W latach 1414-1418
W którym roku zostało założone Państwo Kościelne?
start learning
W 755 r.
W którym roku cesarz Henryk IV stał pod murami Canossy?
start learning
W 1077 r.
W którym roku zakończono prace nad „Domesday book”?
start learning
W 1086 r.
W którym roku miał miejsce synod w Clermont, z udziałem Urbana II?
start learning
W 1095 r.
W którym roku został podpisany Konkordat w Wormacji?
start learning
W 1122 r.
Kto, według ustaleń konkordatu w Wormacji, miał prawo powoływania biskupów?
start learning
Kapituły katedralne
Kiedy miała miejsce II wyprawa krzyżowa?
start learning
W latach 1147-1149
Kiedy miała miejsce IV wyprawa krzyżowa?
start learning
W latach 1202-1204
W którym roku Konstantynopol został zdobyty przez krzyżowców?
start learning
W 1204 r.
W którym roku upadła Akka, ostatnia twierdza krzyżowców w Palestynie?
start learning
W 1291 r.
W którym roku po raz pierwszy zostały zwołane Stany Generalne we Francji?
start learning
W 1302 r.
W jakich latach trwała wojna stuletnia pomiędzy Anglią i Francją?
start learning
W latach 1337-1453
W któym roku miała miejsce bitwa pod Poitiers?
start learning
W 732 r.
W któym roku miał miejsce chrzest Chlodwiga?
start learning
W 496 r.
Kim był Chlodwig?
start learning
Królem Franków
W jakich latach został ogłoszony Kodeks Justyniana?
start learning
W latach 529-534
W którym roku został zawarty traktat w Verdun?
start learning
W 843 r.
W którym roku miała miejsce koronacja cesarska Ottona I?
start learning
W 962 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Hastings?
start learning
W 1066 r.
Kto rządził w Anglii w 1054 r.?
start learning
Edward Wyznawca
W któym roku rozpoczęło się panowanie Kapetyngów?
start learning
W 987 r.
W którym roku powstała izba gmin w Anglii?
start learning
W 1264 r.
W jakich latach trwała wielka schizma zachodnia?
start learning
W latach 1378-1417
W jakich latach trwała wojna białej i czerwonej róży w Anglii?
start learning
W latach 1455-1485
W którym roku Jan Hus został spalony na stosie?
start learning
W 1415 r.
W którym roku miał miejsce proces templariuszy we Francji?
start learning
W 1308 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Crécy?
start learning
W 1346 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Azincourt?
start learning
W 1415 r.
Kto zwyciężył w bitwie pod Azincourt?
start learning
Anglicy
W którym roku Hiszpania została zjednoczona pod berłem Izabeli i Ferdynanda Kastylijskiego?
start learning
W 1479 r.
W którym roku upadł emirat Grenady?
start learning
W 1492 r.
Kiedy miała miejsce III wyprawa krzyżowa?
start learning
W latach 1189-1192
W jakich latach trwała awiniońska niewola papieży?
start learning
W latach 1309-1377
W którym roku Mahomet przeniósł się z Mekki do Medyny?
start learning
W 622 r.
W którym roku królem Danii został Kanuta II Wielki?
start learning
W 1018 r.
W którym roku została zawarta Unia Kalmarska, łącząca królestwa Danii, Noewegii i Szwecji?
start learning
W 1397 r.
W którym roku odkryto Amerykę?
start learning
w 1492 r.

You must sign in to write a comment