Studio B1, Kapitel 5

 0    105 flashcards    soniakazmierczak2
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
die AG, -s (die Arbeitsgemeinschaft, -en)
start learning
grupa robocza, koło zainteresowań
die Alternative, -n
start learning
Alternatywa
die Arbeitsgemeinschaft -en
start learning
grupa robocza, zespół roboczy, koło zainteresowań
aufstellen czasownik stellt auf, stellte auf, hat aufgestellt
start learning
stawiać, ustawiać, formułować, tworzyć;
ausreichend
ausreichend viel
start learning
wystarczający, dostateczny,
wystarczająco dużo;
äußern czasownik äußert, äußerte, hat geäußert
start learning
wyrażać
auswechseln czasownik wechselt aus, wechselte aus, hat ausgewechselt
gegen etwas auswechseln
start learning
wymieniać, zamieniać
wymieniać na coś
auswendig lernen
start learning
uczyć się na pamięć;
autonom
start learning
autonomiczny
beibringen czasownik bringt bei, brachte bei, hat beigebracht
start learning
wpajać, uczyć, zadawać, przedstawiać, przedkładać;
die Berufswahl*
start learning
wybór zawodu
die Biologie (Bio)
start learning
Biologia
das Boot, -e
start learning
łódź
das Brennholz, die Brennhölzer
start learning
drzewo opałowe
chatten czasownik chattet, chattete, hat gechattet
start learning
czatować, rozmawiać na czacie
die Chemie*
start learning
chemia
darauf
kurz darauf
start learning
potem, następnie
wkrótce potem;
durchfallen czasownik fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen
start learning
przelatywać przez coś, przepadać
einführen czasownik führt ein, führte ein, hat eingeführt
neue Technologien einführen
start learning
wprowadzać, przywozić, importować;
wprowadzać nowe technologie
einzige
start learning
pojedynczy
es gut haben
start learning
mieć dobrze
die Ethik*
start learning
etyka
eventuell
start learning
ewentualny
das Fachabitur*
start learning
matura zawodowa
frei haben
start learning
mieć wolne
führen czasownik führt, führte, hat geführt
start learning
prowadzić, kierować,
führen ein Interview
start learning
poprowadź wywiad
die Gefahr, -en
start learning
niebezpieczeństwo, ryzyko;
die Gesamtschule -n
start learning
szkoła stowarzyszona, zespół szkół ponadpodstawowych
die Glühbirne -n
start learning
żarówka
der/die Gymnasiast/in -en/-nen
start learning
licealista, gimnazjalista
der Handball*
start learning
piłka ręczna
die Hauptschule -n
start learning
szkoła główna, obejmująca 5.-9. rok nauki; typ szkoły ponadpodstawowej w Niemczech
der/die Hausmeister/in -/-nen
start learning
dozorca, woźny, gospodarz domu
die Heizung, -en
start learning
ogrzewanie
herumliegen czasownik liegt herum, lag herum, hat herumgelegen
start learning
leżeć naokoło w nieładzie, wylegiwać się
das Holz (die Hölzer)
Holz hacken
start learning
drewno, drzewo
rąbać drewno
das Hörspiel, -e
start learning
słuchowisko
installieren czasownik installiert, installierte, hat installiert
start learning
instalować
der/die Inuk, Pl: Inuit
start learning
...
das Irreale*
start learning
nierealne *
die Jagd -en
start learning
polowanie, łowy, pościg, pogoń;
das Kajak -s
start learning
kajak
der Kajakbau*
start learning
...
der Kiosk, -e
start learning
kiosk
klarkommen czasownik kommt klar, kam klar, ist klargekommen
start learning
radzić sobie, dawać sobie radę mit etwas z czymś
die Klassenarbeit -en
start learning
klasówka
der Klassenraum, PL die Klassenräume
start learning
klasa, sala lekcyjna
der Konflikt, -e
start learning
Konflikt
das Königreich -e
start learning
królestwo
das Kopiergerät -e
start learning
kopiarka
die Korrektur, -en
start learning
korekta
das Lotto*
start learning
loteria, lotto
mangelhaft
start learning
wadliwy, z brakami
die Mathematik (Mathe)
start learning
matematyka
meist
start learning
przeważnie
mitarbeiten czasownik arbeitet mit, arbeitete mit, hat mitgearbeitet
start learning
współpracować
der/die Mitschüler/in -/-nen
start learning
uczeń/uczennica tej samej klasy
der/die Möbeltischler/in -/-nen
start learning
stolarz meblowy
die Nachtmusik*
start learning
nocna muzyka *
der/die Optiker/in -/-nen
start learning
optyk/pani optyk
der Ordnungsdienst -e
start learning
służba porządkowa
die Pappe -n
start learning
tektura
die Physik*
start learning
fizyka
die Putzfrau, -en
start learning
-sprzątaczka,
räumen czasownik räumt, räumte, hat geräumt
Schnee räumen
start learning
uprzątać, opróżniać
...
real
start learning
realny, rzeczywisty
irreal
start learning
nierealny
die Realität -en
start learning
rzeczywistość
die Realschule -n
start learning
szkoła realna, szkoła średnia
die Regel -n
in der Regel
start learning
reguła, zasada
z reguły
die Regionalschule -n
start learning
szkoła regionalna
die Religion, -en (hier Schulfach)
start learning
religia, (tutaj przedmiot szkolny)
rund um + AKK
start learning
dookoła
sauber halten, er hält sauber, sauber gehalten
sauber machen
start learning
utrzymywać w czystości
czyścić, sprzątać
schlagfertig
start learning
trafny, cięty
der/die Schlosser/in -/-nen
start learning
ślusarz/ pani ślusarz
schmücken czasownik schmückt, schmückte, hat geschmückt
den Weihnachtsbaum schmücken
start learning
ozdabiać, przystrajać, dekorować
dekorować choinkę, ubierać choinkę
der Schulbeginn*
start learning
początek szkoły
schulmüde
start learning
zmęczony szkołą
der/die Schulsozialarbeiter/in -/-nen
start learning
...
das Schulsystem, -e
start learning
system szkolny
die Schultüte -n
start learning
tornister szkolny
der/die Schulzahnarzt/ärztin
start learning
dentysta szkolny/ dentystka szkolna
sitzen bleiben
start learning
nie wstawać;
der/die Sozialarbeiter-/in/nen
start learning
pracownik socjalny, społeczny
der Spruch (die Sprüche)
start learning
sentencja
die Stadtteilschule -n
start learning
...
der/die Streitschlichter/in -/-nen
start learning
mediator sporu/ mediatorka
der Studienplatz-plätze
start learning
miejsce na studiach
der Stundenplan, -pläne
start learning
plan zajęć
der Traumberuf, -e
start learning
zawód marzeń
die Tüte, -n
start learning
torebka papierowa, torebka foliowa
eine Tüte Bonbons/Zucker
start learning
torebka cukieroków/cukru
überwachen czasownik überwacht, überwachte, hat überwacht
start learning
nadzorować, kontrolować
umschreiben czasownik schreibt um, schrieb um, hat umgeschrieben
start learning
przepisywać
ungenügend
start learning
niedostateczny
das Wahlfach, -fächer
start learning
przedmiot fakultatywny, do wyboru
der Wechsel, -
start learning
zmiana
der Werkunterricht*
start learning
prace ręczne, zajęcia praktyczno-techniczne
zaubern czasownik zaubert, zauberte, hat gezaubert
start learning
czarować, prezentować czarodziejskie sztuczki;
das Zeugnis, -se
start learning
świadectwo
zusammenarbeiten czasownik arbeitet zusammen, arbeitete zusammen, hat zusammengearbeitet
start learning
współpracować, współdziałać
zusammenlegen czasownik legt zusammen, legte zusammen, hat zusammengelegt
start learning
składać, łączyć
zweiwöchig
start learning
dwutygodniowy

You must sign in to write a comment