STRONA 7 SESON 3

 0    52 flashcards    thomasch818
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
We weren’t expecting you here.
start learning
My nie spodziewaliśmy się ciebie tutaj.
We kicked the ball too hard
start learning
My kopneliśmy piłkę zbyt mocno
The earthquake killed 345 people.
start learning
Trzęsienie ziemi zabiło 345 ludzi.
Everybody is equal.
start learning
Wszyscy są równi.
Everyone is equal.
start learning
Wszyscy są równi.
The parcel weighed over 8 kilograms.
start learning
Paczka ważyła ponad 8 kilogramów.
How many kilometres is it to Bellshill?
start learning
Ile kilometrów jest do Bellshill?
That’s very kind of me.
start learning
To bardzo miłe z mojej strony.
The last king of Poland was Stanislaw August Poniatowski.
start learning
Ostatnim królem Polski był Stanisław August Poniatowski.
She kissed me on the cheek.
start learning
Ona pocałowała mnie w policzek.
We are in the kitchen, cooking dinner.
start learning
My jesteśmy w kuchni, gotujemy obiad
They can’t bend their legs.
start learning
Oni nie mogą zgiąć swojej nogi.
He’s knocking at the door.
start learning
On puka do drzwi.
He took his father’s car, without his knowledge.
start learning
On wziął samochód swojego ojca, bez jego wiedzy.
Yes, she sent him to you intentionally.
start learning
Tak, ona wysłała go do ciebie umyślnie.
I know, my own dog.
start learning
Ja znam mojego własnego psa.
He searched our bags at the airport.
start learning
On szukał nasze torby na lotnisku.
Each room had its own bathroom.
start learning
Każdy pokój miał własną łazienkę.
Your duties include preparing reports, and sale figures.
start learning
Twoje obowiązki obejmują przygotowywanie raportów i dane sprzedaży.
It was his moral duty, to help his wife.
start learning
To było jego moralnym obowiązkiem pomóc żonie.
The two halves were almost identical.
start learning
Te dwie połówki były prawie identyczne.
He lost a few thousand dollars in a bad investment.
start learning
On stracił kilka tysięcy dolarów w złej inwestycji.
Go away
start learning
Odejdź
The price of meat has risen sharply.
start learning
Cena mięsa gwałtownie wzrosła.
Can they have a word with you?
start learning
Czy oni mogą na słuwko z tobą?
I’ll ask my daughter about it, when I see her.
start learning
Poproszę moją córkę o to, gdy ją zobaczę.
He’s only read half of the book.
start learning
On tylko przeczytał połowę książki.
There’s no price on this carton of the book.
start learning
Nie ma ceny na tym kartonie od książki.
Is John a friend of yours?
start learning
Czy John jest twoim przyjacielem?
Sebastian is a very good friend of mine.
start learning
Sebastian jest bardzo dobrym przyjacielem moim.
She bought this table half price, in the sale.
start learning
Ona kupiła tę stół za pół ceny na wysprzedaży.
You made the first step towards peace.
start learning
Zrobiłeś pierwszy krok w kierunku pokoju.
He needs some advice.
start learning
On potrzebuje porady.
It wasn’t that bad.
start learning
To nie było tak źle.
What a pleasant surprise.
start learning
Co za miła niespodzianka.
Nothing you possess makes you happy.
start learning
Nic co posiadasz nieczyni cię szczęśliwym.
They’re rather nice to people.
start learning
Oni są raczej mili dla ludzi.
They attract both domestic and foreign investments.
start learning
Oni przyciągają zarówno inwestycje krajowe i zagraniczne.
Can he exchange this shirt for a bigger size?
start learning
Czy może on wymienić tę koszulę na większy rozmiar?
How does Tom feel?
start learning
Jak Tom sie czuje?
Tom just wanted to has a chat with her.
start learning
Tom po prostu chciał z nią pogadać.
Tom need to know which room is hers.
start learning
Tom potrzebuje wiedzieć, który pokój jest jej.
They had to see it, with their own eyes.
start learning
Oni musieli zobaczyć to na własne oczy.
Although it’s a nice day, Tom will stay at home.
start learning
Mimo, że jest to ładny dzień Tom zostanie w domu.
She feels nervous, she can’t relax.
start learning
Ona czuje się zdenerwowana, że ​​nie może się zrelaksować.
They looked at each other.
start learning
Oni spojrzeli na siebie.
We looked at each other.
start learning
My spojrzeliśmy na siebie.
A baby needs both its parents, not just one.
start learning
Dziecko potrzebuje zarówno obojga rodziców, a nie tylko jednego.
She’s half convinced, that this was a joke.
start learning
Ona jest w połowie przekonana, że to był żart.
Put the knife down
start learning
Odłóż nóż
Put the gun down
start learning
Odłóż broń
car
start learning
samochód

You must sign in to write a comment