Środki poetyckie

 0    17 flashcards    karolllla
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Pytanie retoryczne
start learning
Pytanie na które nie oczekuję się odpowiedzi, ponieważ jest już ona w pewien sposób w nim zawarta
Epitet
start learning
określenie rzeczownika za pomocą przymiotnika, np. daleka droga
Oksymoron
start learning
zestawienie słów, pojęć zawierających sprzeczność np. spiesz się powoli, żywy trup
Porównanie
start learning
jest zestawieniem podobnych cech osoby, przedmiotu lub zjawiska za pomocą łączników: jak, jako, jak gdyby, niby, niczym, na kształt, podobny do
Przenośnia, metafora
start learning
wyrażenie lub zwrot, w którym nowe połączone wyrazy występują w nowym znaczeniu, np. stalowe nerwy, złote serce
Wyraz dzwiekonasladowczy, onomatopeja
start learning
środek poetycki polegający na stosowaniu wyrazów naśladujących dźwięk, np. stuk, puk, trzask, plask
Apostrofa
start learning
bezpośredni, uroczysty zwrot do adresata, np. "Litwo, ojczyzno moja!"
Inwokacja
start learning
rozwinięta apostrofa umieszczona na początku utworu. Zawarta jest w niej uroczysta prośba o natchnienie skierowana do muzy lub bóstwa
Wykrzyknienie
start learning
wyraz, grupa wyrazów lub zdanie wykrzyknikowe, często urwane, wtrącone w wypowiedź. Jest wyrazem emocjonalnego zaangażowania osoby mówiącej
Neologizm poetycki
start learning
zabieg stylistyczny polegający na tworzeniu NOWYCH wyrazów dla potrzeb języka literackiego
Archaizm
start learning
wyraz lub wyrażenie, które jest przestarzałe, wyszło z użycia. Świadczy o przynależności utworu do dawnej epoki
Zrobienie
start learning
wyraz nacechowany emocjonalnie w celu wzbudzenia w odbiorcy pozytywnych skojarzeń
Zgrubienie
start learning
wyraz, który poprzez zastosowanie odpowiedniego formatu oznacza rzecz lub osobę większą od nazwanej wyrazem podstawowym np. Paluch
Eufemizm
start learning
wyraz, który jest zastosowany by złagodzić lub zastąpic treść o brzmieniu dosłownym, często obraźliwym
Ożywienie
start learning
ożywienie to to, że jakiś przedmniot, np. krzesło się rusza albo tańczy. To znaczy, że temu czemuś przypisuje się cechy istoty zyjącej.
Uosobienie
start learning
uosobienie to to, że np. kwiat mówi, stolik płacze i narzeka... czyli że przypisujue się czemuś cechy istoty myslącej i inteligentnej.
Kolokwializm
start learning
element pochodzący z języka potocznego, używany w sytuacjach nieoficjalnych, np. babka-kobieta

You must sign in to write a comment