środa rozmowa

 0    65 flashcards    patrycjaradkiewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
precyzyjny
start learning
precise
dokładny
start learning
thorough
obowiązkowy sumienny
start learning
conscientious
skrupulatny
start learning
meticulous
pracowity drobiazgowy
start learning
painstaking
przemyślany wywiad
start learning
troughtful inrerview
osoba ubiegająca się o pracę
start learning
job applicant
szukać
start learning
sought
bać się
start learning
dreaded
przertwac
start learning
endured
rzadko
start learning
rarely
rozkoszować się
start learning
relish
drżący petent
start learning
trembling supplicant
porzucone
start learning
aborted
przegrany frajer
start learning
loser
zatkał moją pocztę głosową
start learning
clogging my voicemail
unikać
start learning
dodging
polecam ci bardzo
start learning
recomended you highly
CV
start learning
resume
marnowanie mojego czasu
start learning
waisting my time
idiota
start learning
jerk
zaznajomiony z moją pracą
start learning
familiar with my work
idiotą ze znajomościami
start learning
A well-connected idiot
krewny
start learning
relative
różnorodny
start learning
diverse
od ... do...
start learning
from... to...
branze najlepiej odzwierciedlają
start learning
fields best reflects
spec od wszystkiego i od niczego
start learning
jack-of-all-trades
Równie silny
start learning
eqoually strong
szczyci się czyms
start learning
takes Pried in
dobrze wyksztalceni pracownicy
start learning
well rounded employees
pupa
start learning
derrieres
Czuję
start learning
I do feel
Zakres
start learning
range of
pozwala mi zobaczyć w szerszej perspetywie
start learning
alows me to see the big picture
zwiększa moją zdolność do funkcjonowania
start learning
enhances my ability to function
bzdury
start learning
crap
marny
start learning
sleazy
kierowniczy, koordynowal
start learning
directing
niestety
start learning
unfortunately
nabywać, zdobywać
start learning
acquiring
konkurent
start learning
competitor
faktycznie sprzedane
start learning
actually sold
Wzięte z
start learning
Took from
Lista klientów
start learning
customer list
zakład
start learning
bet
umiejętności menedżerskich
start learning
managerial skills
w tym, wliczając w to
start learning
including
oceniać siłę roboczą
start learning
evaluate manpower
przekazać zadania
start learning
delegate tasks
alokować
start learning
allocate
siła
start learning
strength
trudne
start learning
tough
słabość
start learning
weakness
zakończenie pracy
start learning
terminations
redukcja etatów
start learning
downsizing
sprawa sądowa
start learning
lowsuit
Spowolnienie gospodarcze
start learning
Economic downturn
pracownik umysłowy
start learning
white collar worker
korzyść
start learning
benefit
dojrzały
start learning
maturity
inaczej, w przeciwnym razie
start learning
otherwise
Pozwolic na rozwód
start learning
Afford the divorce
szukam
start learning
looking for
zmusza mnie do zatrudnienia
start learning
makes me hire

You must sign in to write a comment