sprawdzianik slowka

5  1    84 flashcards    ajgottt
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Zarezerwować miejsce
start learning
book a venue
doganiać, nadrobić zaległości
start learning
catch up
spotkanie rodzinne
start learning
family gathering
imprezować do późna
start learning
make a night of it
zorganizować spotkanie
start learning
organise a get-together
sporządzić listę gości
start learning
put together a guest list
wysyłać zaproszenia
start learning
send out invitations
utworzyć wydarzenie
start learning
set it up as an event
zorganizować dużą imprezę
start learning
throw a big do
przystępny
start learning
approachable
(być) przezabawnym
start learning
(be) a scream
równy gość
start learning
good sport
towarzyski
start learning
gregarious
samotnik
start learning
loner
(być w) centrum uwagi
start learning
the centre of attention
dusza towarzystwa
start learning
the life of the party
sztywniak
start learning
wet blanket
jubileusz
start learning
anniversary celebration
przyjęcie przed narodzinami dziecka
start learning
baby shower
urodziny
start learning
birthday party
rezerwacja
start learning
booking
uroczystość ukończenia szkoły
start learning
graduation celebration
być w błędzie
start learning
mistaken
okazja
start learning
occasion
wybitny, niezwykły
start learning
outstanding
tłoczny, przeludniony
start learning
packed
przyjęcie
start learning
reception
krewny
start learning
relative
przyjęcie z okazji przejścia na emeryturę
start learning
retirement party
zachwycony
start learning
thrilled
przyjęcie weselne
start learning
wedding reception
najlepsze życzenia z okazji narodzin dziecka!
start learning
best wishes for a happy, healthy baby!
Gratulacje z okazji dotychczasowych sukcesów! Powodzenia w przyszłości!
start learning
Congratulations on your achievement. Here’s to your future!
Za kolejne 20 lat małżeństwa!
start learning
Congratulations to another twenty years of a happy marriage!
Wszystkiego dobrego dla nowożeńców!
start learning
Here's to the newlyweds!
mieć bzika na punkcie czegoś
start learning
be big on something
tkwić w domu
start learning
be stuck indoors
chwilowa moda
start learning
fad
spróbować czegoś
start learning
have a go at sth
spędzać spokojnie wieczór w domu
start learning
have a quiet night in
świetnie się bawić
start learning
have a real laugh
zajęcia w wolnym czasie
start learning
leisure activity
gra w statki
start learning
battleships
gry planszowe
start learning
board games
gry komputerowe
start learning
computer games
warcaby
start learning
draughts
wisielec
start learning
hangman
zabawa w chowanego
start learning
hide and seek
gra w klasy
start learning
hopscotch
chińczyk
start learning
Ludo
kółko i krzyżyk
start learning
noughts and crosses
gry plenerowe
start learning
outdoor games
gry z ołówkiem i papierem
start learning
pencil-and-paper games
gry fabularne, RPG
start learning
role-playing (RPG)
gra w szukanie skarbu
start learning
scavenger hunt
Scrabble
start learning
Scrabble
gry strzelanki
start learning
shooter games
zawody w przeciąganiu liny
start learning
tug-of-war
gry słowne
start learning
word games
osiągnąć cel
start learning
achieve/reach a goal
wykonywać ćwiczenie/czynność
start learning
do an activity
przyciągać tłumy ludzi
start learning
draw/attract/pull (in) crowds of people
angażować się / uczestniczyć w jakimś wydarzeniu
start learning
engage in/ take part in an activity
spędzać czas ze znajomymi
start learning
hang out/socialise/mess about with your friends
rozrywka / czas wolny
start learning
leisure/free time activity
realizować cel
start learning
pursue a goal
rozwiązać łamigłówkę
start learning
solve/do a puzzle
stymulujące zajęcie
start learning
stimulating activity
wymyślić zagadkę
start learning
invent a puzzle
korzystny
start learning
beneficial
podkreślać, uwypuklać
start learning
emphasise
stawiać czoło problemom
start learning
face problems
forma rekreacji
start learning
form of recreation
co więcej / ponadto
start learning
furthermore
sprawiać komuś przyjemność
start learning
give sb pleasure
mieć dobre stosunki z kimś
start learning
have a good relationship with someone
błędne przekonanie
start learning
misconception
niemniej, jednakże
start learning
nevertheless
liczyć na coś/kogoś
start learning
count on
Uczestnicy
start learning
participants
żałować
start learning
regret
z pewnością, napewno
start learning
bound
twierdzi się, że
start learning
it is often thought
także, co więcej
start learning
furthermore

You must sign in to write a comment