sprawdzian 1

 0    67 flashcards    guest1960667
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
potencjalne zyski
start learning
earning potential
kierunek studiów
start learning
a degree course
zamieszki
start learning
unrest
Dotacje
start learning
subsidies
przyczynić się / przyczyniać się
start learning
to contribute
Porządek obrad
start learning
an agenda
przestarzały
start learning
obsolete
finansowanie
start learning
funding
przypadkowy
start learning
random
wywołać
start learning
to spark
zamieszki
start learning
a riot
dołożyć wszelkich starań
start learning
to go to great lenghts
towar wart swojej ceny
start learning
to get good value for money
tak więc
start learning
thus
motywacja
start learning
an incentive
bezbłędnie
start learning
unmistakably
zaostrzać
start learning
to exacerbate
rynek transgraniczny
start learning
a cross-border market
ograniczyć spiralne koszty
start learning
to cap spiralling costs
uporządkować
start learning
to sort out
zastawić przyszłość
start learning
to mortgage the future
ogromna podwyżka opłat
start learning
a massive hike in fees
postrzegana wartość
start learning
perceived value
zajęcia pozalekcyjne
start learning
extracurricular activities
bieżący, trwający
start learning
ongoing
osłonić
start learning
to shelter
życzliwy
start learning
benevolent
śmieszny pomysł
start learning
ludicrous idea
rezygnować np. ze studiów
start learning
to drop out
na związanie się
start learning
to be bound to
nieoprocentowane
start learning
interest-free
odliczenie od podatku
start learning
tax-deductible
być w pracy
start learning
to be in work
Rada dyrektorów
start learning
a board of directors
sali konferencyjna
start learning
a boardroom
przekraczać jakiś limit
start learning
to exceed
sporządzić ofertę / umowę
start learning
to draw up a proposal/contract
zmiejszanie
start learning
downsizing
usprawnienie
start learning
streamlining
żyjący w złych warunkach
start learning
underprivileged
zachęty związane z wynikami
start learning
performance-related incentives
test wydajności, test porównawczy
start learning
benchmark
testować wydajność (czegoś)
start learning
to benchmark
przychód
start learning
revenue
miejsce
start learning
a venue
zdobyć udziały w rynku
start learning
to capture market shares
Realizacja
start learning
an accomplishment
pośrednictwo
start learning
brokering
przetarg
start learning
a tender
debatujące społeczeństwo
start learning
a debating society
do rozpoczęcia
start learning
to embark on
wskazówka, prowadzenie
start learning
a lead
przekazanie
start learning
a hand over
nazwa gospodarstwa domowego
start learning
a household name
osiągnąć cele / koszt / zysk
start learning
to meet objectives/cost/profit
dziedzictwo
start learning
heritage
być dostosowane do
start learning
to be tailored to
zamówienia, nabywanie
start learning
procurement
usiąść, relaksować się
start learning
to sit back
ups / unikalne propozycje sprzedaży / punkt
start learning
ups/the unique selling propositions/point
zaangażowanie / udział
start learning
involvement
wyciąg z konta, oświadczenie
start learning
a statement
Rzecznik
start learning
a spokesman
zdobycie umiejętności
start learning
to acquire skills
utrzymywać się poprzez pracę
start learning
to support oneself by working
nie dla zysku
start learning
not-for-profit
jasny, bystry
start learning
bright

You must sign in to write a comment