słówka dział 2

 0    164 flashcards    agatamatlak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
silnik
start learning
an engine
ustronny
start learning
secluded
niepowtarzalnym
start learning
uniqe
wyboisty
start learning
bumpy
bujny
start learning
lush
pozostają w
start learning
remain of
sprzedaży
start learning
on sale
na wystawie
start learning
in the window
miaszkac poza
start learning
live out
za darmo
start learning
free of charge
papaść w dług
start learning
get into debt
własny koszt
start learning
own expense
wzrost / przyrost
start learning
increase
spadek / zmniejszenie
start learning
decrease
opłata
start learning
Charge
w magazynie / na stanie
start learning
in stock / out of stock
popyt
start learning
demand
zgubić się w
start learning
get lost in
w momencie pojawienia się
start learning
on arrival
jeśli
start learning
provided
odstąpić od
start learning
depart from
Poproszony
start learning
supposted to
opóźniona
start learning
behind schedule
wsiadać (np. do autobusu)
start learning
get on
wyruszył
start learning
set off
podwieźć kogoś
start learning
pick up
zaplanowany odlot / odjazd
start learning
due to take off
przystanek w podróży
start learning
stop off
na wystawie sklepowej
start learning
on display
dwa w cenie jednego
start learning
two for the price of one
Polować na
start learning
Hunt for
w wysokim sezonie
start learning
in high season
na pokładzie
start learning
on board
z dala od cywilizacji
start learning
off the beaten track
w pośpiechu
start learning
in a rush
w samym sercu miasta
start learning
in the heart of the city
sprzedaży
start learning
on sale
kultowy
start learning
iconic
liściasty
start learning
leafy
podwozka
start learning
give a lift
sprzedawców
start learning
vendors
stawiać twarde warunki
start learning
drive a hard bargain
złapać oddech
start learning
catch breath
Wylądować samolotem
start learning
Land the plane
radzić sobie
start learning
deal with
otoczony przez
start learning
surrounded by
Strome klify
start learning
Steep cliffs
schronisko młodzieżowe
start learning
youth hostel
archeologiczny
start learning
archaeological
Oferta specjalna
start learning
special deal
ruiny
start learning
remains
wycieczka z przewodnikiem
start learning
guided tour
niezapomniany
start learning
unforgettable
wakacje zorganizowane
start learning
package holiday
Nadmorski kurort
start learning
seaside resort
Apartament z własnym wyżywieniem
start learning
self-catering apartment
nieskażona wieś
start learning
unspoilt countryside
weekendowa przerwa
start learning
weekend break
tętniący życiem
start learning
bustling
wybrzeże
start learning
coast
załatwić
start learning
arrange
zakwaterowanie
start learning
accomodation
hala odlotów
start learning
departure lounge
wsiąść do pociągu
start learning
board the train
opóźniony
start learning
delay
Przeprawa promowa
start learning
Ferry crossing
bilet w obie strony
start learning
return ticket
mieć na coś pieniądze
start learning
afford
ograniczony budżet
start learning
tight budget
waluta
start learning
currency
czeki podróżne
start learning
travellers cheques
uniknąć
start learning
avoid
Zagranicznych
start learning
Foreign
kurs wymiany
start learning
Exchange rate
ważny
start learning
major
raty
start learning
instalments
okazja
start learning
bargain
obniżka / dyskont
start learning
discount
zakupić / nabyć
start learning
purchase
zwrot
start learning
refund
zdzierstwo
start learning
rip-off
wartość
start learning
value
katastrofa
start learning
disaster
ostro negocjować
start learning
Hard bargain
nie usiedzieć w miejscu
start learning
itchy feet
ruszać w drogę
start learning
hit the Road
podróżować z niewielkim bagażem
start learning
travel light
żyć na walizkach
start learning
live out of a suitcase
odprawa
start learning
check in
znane miejsce
start learning
landmark
kuchnia jakiegoś kraju
start learning
cusine
przytłaczający
start learning
overwhelming
popażenie słoneczne
start learning
sunstroke
upadek
start learning
collapse
zakłopotanie
start learning
embarrassment
złapać oddech
start learning
catch my breath
gest ręki
start learning
hand gesture
łuk
start learning
archway
dziedziniec
start learning
courtyard
orzeźwiający
start learning
refreshing
zapadający w pamięć
start learning
memorable
cierpieć na
start learning
suffering from
wskazywać
start learning
to indicate
kierunkowskaz
start learning
indicator
prosić
start learning
request
zdenerwować / zmartwić
start learning
upset
podziwiać
start learning
admire
zachęcić
start learning
encourage
przewodnik (książka)
start learning
guidebook
sprawdzić coś
start learning
check sth out
gwarantować
start learning
guaranteed
bulwar nadmorski
start learning
seafront
promenada
start learning
promenade
uszczęśliwiony
start learning
overjoyed
teren (np. szkoły)
start learning
premises
liczy się myśl
start learning
it is the thought that counts
zakupoholik
start learning
shopaholic
nieznana cecha
start learning
unknown feature
żałować
start learning
regret
ulgę
start learning
relieved to
cel (miejsce) podróży
start learning
destination
turysta wędrujący z plecakiem
start learning
backpacker
naładować baterie
start learning
re-fuel
oszałamiający
start learning
stunning
zapuścić się
start learning
venture
gęsty
start learning
dense
gościnność
start learning
hospitality
gościnny
start learning
hospitable
wzrost / rozwój
start learning
growth
ostatnio
start learning
recently
zyskać popularność
start learning
gain popularity
zamiast
start learning
instead of
zamożny
start learning
wealthy
Możliwości
start learning
opportunities
zapewniać
start learning
provide
ryzykowny osoba
start learning
adventurous
najlepszy
start learning
ultimate
znacząco / w znacznym stopniu
start learning
considerably
niewątpliwie
start learning
undoubtedly
kosztowny
start learning
costly
na wypadek gdyby
start learning
in case
cel
start learning
aim
pochlebiający
start learning
complimentary
pchli targ
start learning
flea market
śmieszna cena
start learning
ridiculous price
skandal
start learning
outrageous
zapobiec
start learning
prevent
nieczynne
start learning
out of service
z góry (o płatności)
start learning
in advance
przezwyciężać
start learning
overcome
szczegół
start learning
detail
zmieciony
start learning
swept
zadanie
start learning
task
zbierać
start learning
gather
zwykły
start learning
ordinary
próba
start learning
attempt
oddział
start learning
branch
poszukiwane
start learning
sought
relacjonować
start learning
report
zgoda
start learning
consent
wzajemny
start learning
mutual
wzburzone morze
start learning
rough sea
okazja
start learning
bargain
wartość
start learning
value

You must sign in to write a comment