Slowka angielski

 0    142 flashcards    guest1958008
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Przedszkole
start learning
Nursery school
Szkoła podstawowa
start learning
Primary school
Szkoła średnia
start learning
Secondary school
Szkoła średnia dla uczniów w wieku 16-18 lat
start learning
sixth form college
Szkoła państwowa
start learning
State School
dostępny / osiągalny
start learning
accessible
Myślenie krytyczne
start learning
Critical Thinking
Program nauczania
start learning
curriculum
Poświęcić
start learning
dedicate to
ochrona środowiska naturalnego
start learning
environmental conservation
Zwiększyć rozszerzyć
start learning
expand
Poprzedni
start learning
former
Założyciel
start learning
Founder
Nowy uczeń student
start learning
Freshman
Spełnić zrealizować
start learning
Fulfil
Wejście
start learning
Gateway
Ujrzeć coś przelotnie
start learning
Get a glimpse of something
szklarnia
start learning
greenhouse
Kontrolować
start learning
Handle
Nauka poprzez praktyczne działanie
start learning
hands-on learning
Laboratorium
start learning
Laboratory
Niskie dochody
start learning
Low income
Nauka o morzu
start learning
Marine science
Kultura morska
start learning
Maritime Culture
Mierzyć
start learning
Measure
Zmotywowany
start learning
Motivated
Nawigować
start learning
Navigate
Zajmować
start learning
occupy
Ostryga
start learning
Oyster
Rówieśnicy
start learning
peers
szkoła średnia dla uczniów w wieku 14-18 lat
start learning
Public high school
Stosunek
start learning
Ratio
Regaty
start learning
Regatta
Odnowiony
start learning
Renovated
Głośny
start learning
resounding
Wioślarstwo
start learning
Rowing
Stymulować
start learning
Stimulate
Program przedmiotu szkolnego
start learning
syllabus
Zajmować się
start learning
tend to
Rosnąć
start learning
thrive
Tilapia
start learning
Tilapia fish
Trenować
start learning
Train
Dynamiczny
start learning
vibrant
Uznawać
start learning
accredit
Zdobyć przyswoić
start learning
acquire skills
przyznać się do(czegos)
start learning
admit to
Ustalić
start learning
arrange
Uczęszczać na lekcje
start learning
Attend lessons
Szkoła z internatem
start learning
Boarding school
Świadectwo
start learning
Certificate
oszukiwać podczas (np. gry)
start learning
cheat in
Szkoła średnia przyjmująca wszystkich uczniów bezzględ una zdolności
start learning
comprehensive school
Przedmiot obowiązkowy
start learning
compulsory subject
Dyrygent
start learning
Conductor
Ostateczny termin
start learning
Deadline
Stopień
start learning
Degree
Dyplom
start learning
Diploma
edukacja na odległość
start learning
Distance learning
Próba generalna
start learning
Dress rehearsal
Wycofać się, wylecieć ze szkoly
start learning
drop out
Zapisać się na kurs
start learning
Enroll on a course
wyrzucić, wydalic np ze szkoly
start learning
expel
Nie zaliczyć nie zdać
start learning
fail
Skupić się na
start learning
Focus on
Ocena
start learning
grade
Skończyć studia
start learning
graduate
Wręczyć
start learning
hand in
Dyrektor szkoły
start learning
Headmaster
Intensywny kurs
start learning
Intensive course
Uczyć się wierszy na pamięć
start learning
Learn poems by heart
Wykład
start learning
Lecture
Specjalizować się w
start learning
major in
Stopień
start learning
mark
Uczestniczyć w
start learning
Participate in
uprzedzenie
start learning
prejudice
Uczeń
start learning
Pupil
Kwalifikacje
start learning
Qualification
rozpoznać
start learning
recognise
Wpaść przypadkiem na kogoś
start learning
run across
Wybiec
start learning
Run away
Wjechać w
start learning
run into
Skończyć się
start learning
run out of
Szkoła wyłącznie męska lub wyłączenie żeńska
start learning
single-sex school
robic specjalizację z
start learning
specialise in
Szkoła Specjalistyczna
start learning
Specialist School
Student
start learning
Student
Trymestr
start learning
term
Opiekun naukowy
start learning
tutor
Szkoła zawodowa
start learning
Vocational School
za granicą
start learning
Abroad
Przestrzegać
start learning
adhere to
Równoważyć
start learning
Balance
Nie posiadać się ze szczęścia być w siódmym niebie
start learning
Be on cloud nine
Brzemię
start learning
Burden
klika
start learning
clique
Zachowanie
start learning
conduct
Szok kulturowy
start learning
Culture shock
Dyscyplina
start learning
Discipline
Zasady ubioru
start learning
Dress code
Na równej stopie
start learning
On an even footequal footing
Przewyższać
start learning
Exceed
Oczekiwanie
start learning
Expectation
Nie spełnić oczekiwań
start learning
Fall short of something
Grant
start learning
Grant
Narzucać
start learning
Impose
Naruszenie
start learning
Infringement
Dojrzewać
start learning
mature
Motywować
start learning
Motivate
Praktyczny
start learning
Practical
Promować
start learning
Promote
Rekomendować
start learning
Recommend
Odwrotny
start learning
Reverse
Osiąść
start learning
settle
Dławić
start learning
stifle
Stopień licencjata
start learning
Undergraduate degree
Prawidłowy
start learning
valid
Dojeżdżać do pracy
start learning
Commute
Konstruktywny
start learning
Constructive
Różnorodny
start learning
Diverse
Wartość
start learning
merit
Kontakty międzyludzkie
start learning
Social interaction
Zaleta
start learning
Advantage
Atut
start learning
asset
Kwalifikacje, referencje
start learning
credentials
Kara zatrzymania po lekcjach
start learning
Detention
Wyróżnienie
start learning
Distinction
Ćwiczyć
start learning
Exercise
Zorganizować konkurs
start learning
Hold a competition
Za czymś
start learning
In favour of
Przetrzymywać
start learning
keep
Porucznik
start learning
Lieutenant
utrzymać
start learning
maintain
Sposobność
start learning
Opportunity
Możliwość
start learning
Possibility
Trenować
start learning
practise
Jakość
start learning
Quality
Stopień w wojsku
start learning
rank
Odbudować
start learning
Rebuild
Odświeżyć
start learning
refresh
Odnawiać
start learning
Renovate
Przywracać
start learning
Restore
Wystawiać
start learning
stage

You must sign in to write a comment