rozdzial 7

 0    58 flashcards    kulikmichal017
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Osoba uzależniona
start learning
Addict
Uzależniony od
start learning
Addicted to
Uzależnienie
start learning
Addiction
Porada
start learning
advice
Oddziaływać na
start learning
Affect
Powietrza
start learning
Air
Anoreksja
start learning
Anorexia
Przepraszać kogoś
start learning
Apologise to
Władze
start learning
Authorities
Bulimia
start learning
bulimia
Sprawa
start learning
Cause
Organizacja charytatywna
start learning
Charity
Obywatel
start learning
Citizen
Zbierać
start learning
Collect
Z pewnością
start learning
Definitely
Zaprzeczać
start learning
Deny
Kraj rozwijający się
start learning
Developing country
Znikać
start learning
Disappear
Choroba
start learning
Disease
Oddawać
start learning
Donate
Datek
start learning
Donation
Uzależnienie od narkotyków
start learning
Drug addiction
Środowisko
start learning
Environment
Epidemia
start learning
Epidemic
Sprawiedliwość
start learning
Fairness
Głód
start learning
Famine
Apteczka
start learning
First aid kit
Kupować kanapkę
start learning
Get a sandwich
Rozzłościć się
start learning
Get angry
Wpaść w depresję
start learning
Get depressed
Tyć
start learning
Get fatter
Nabierać kondycji
start learning
Get fit
Uzyskiwać pomoc
start learning
Get help
Przyjść do domu
start learning
Get home
Kontaktować się
start learning
Get in touch
Zadłużyć
start learning
Get into debt
Wpaść w tarapaty
start learning
Get into trouble
Zgubić się
start learning
Get lost
Stresować się
start learning
Get nervous
Kupować nowe rzeczy
start learning
Get new stuff
Robić coś dalej
start learning
Get on with
Wejść do Internetu
start learning
Get online
Wymykać się spod kontroli
start learning
Get out of control
Dostawać prezenty
start learning
Get presents
Przynosić komuś szklanka wody
start learning
Get someone a glass of water
Moknąć
start learning
Get wet
Pogarszać się
start learning
Get worse
Zaprzestać
start learning
Give up
Obywatel świata
start learning
Global citizen
Słuszna sprawa
start learning
Good cause
Gubernator
start learning
Governor
Bezdomny
start learning
Homeless
Bezdomność
start learning
Homelessness
Pomoc Humanitarna
start learning
Humanitarian aid
Imigracja
start learning
Immigration
Niewinny
start learning
Innocent
Problem
start learning
Issue
Wyciągnąc kogoś z czegoś
start learning
Lift someone out of something

You must sign in to write a comment