Rodzina i Pokrewieństwo - Family and Relations

4.5  1    28 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
adopcja
start learning
adoption
babka
start learning
grandmother
brat
Ona ma pięcioletniego brata.
start learning
brother
She has a five-year-old brother.
być matką
start learning
to be a mother
ciotka
Moja ciotka jest bardzo bogatą kobietą.
start learning
aunt
My aunt is a very rich woman.
córka
Jak ma na imię twoja córka?
start learning
daughter
What’s your daughter’s name?
dobra matka
start learning
good mother
dom rodzinny
start learning
family home
duża rodzina
start learning
big family
dziadek
start learning
grandfather
dzieci
Dzieci poniżej 12 lat muszą być w towarzystwie osoby dorosłej.
start learning
children
Children under 12 must be accompanied by an adult.
dzieciak
Dobry z ciebie dzieciak.
start learning
kid
You're a good kid.
dziecko
Ona zachowuje się jak dziecko.
start learning
child
She acts like a child.
grupa ludzi
start learning
group of people
kuzyn
Nasi kuzyni mieszkają w drewnianym domu nad jeziorem.
start learning
cousin
Our cousins live in a wooden house by the lake.
kuzynka
Moja kuzynka nazywa się Linda.
start learning
cousin
My cousin’s name is Linda.
mała rodzina
start learning
small family
matka
W Stanach Zjednoczonych Dzień Matki obchodzony jest w drugą niedzielę maja.
start learning
mother
In the United States, Mother's Day is celebrated on the second Sunday in May.
mieć rodzinę
start learning
have a family
ojciec
Jego ojciec pracuje w kopalni.
start learning
father
His father works in the mine.
przyjaciel rodziny
start learning
family friend
rodzice
Kocham i szanuję swoich rodziców.
start learning
parents
I love and respect my parents.
rodzina
Oni mają dużą rodzinę.
start learning
family
They’ve got a big family.
siostra
Chciałbym przedstawić swoją młodszą siostrę, Susan.
start learning
sister
I'd like to introduce my younger sister, Susan.
syn
Nasz syn, Jimmy, chce zostać pilotem w przyszłości.
start learning
son
Our son, Jimmy, wants to be a pilot in the future.
tata
[AmE]
Gdy dorosnę, chce być jak mój tata.
start learning
dad
When I grow up, I want to be like my dad.
tatuś
Twój tatuś wkrótce przyjdzie.
start learning
daddy
Your daddy will come soon.
wuj / wujek
Wuj David obiecał naprawić nasz samochód.
start learning
uncle
Uncle David promised to repair our car.

You must sign in to write a comment