reported speech

 0    76 flashcards    danutamusial0
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przyznać
start learning
to admit (that)
odpowiadać
start learning
to answer that
spierać się
start learning
to argue that
zapewniać
start learning
to assure me (that)
przekonywać, twierdzić
start learning
to claim (that)
narzekać
start learning
to complain (that)
zaprzeczać
start learning
to deny (that)
wykrzyknąć
start learning
to exclaim that
tłumaczyć
start learning
to explain that
informować
start learning
to inform me (that)
nalegać
start learning
to insist (that)
narzekać
start learning
to moan (that)
obiecywać
start learning
to promise (that)
protestować
start learning
to protest (that)
przypominać
start learning
to remind me (that)
odpowiadać
start learning
to reply that
wspominać
start learning
to mention (that)
narzekać
start learning
to grumple that
spekulować
start learning
to speculate that
ostrzegać
start learning
to warn me (that)
przekonywać
start learning
to convince me (that)
informować
start learning
to notify me that
spierają się o
start learning
argue about
zapytaj o
start learning
ask about
narzekać
start learning
complain (to me) about
marzyć o
start learning
dream about
informację o
start learning
enquire about
przypominam (mnie) o
start learning
remind (me) about
Opowiedz o
start learning
tell about
mówić o
start learning
talk about
podziwiam mnie za
start learning
admire me for
przeproś mnie za
start learning
apologise to me for
wiń mnie za
start learning
blame me for
krytykuj mnie za
start learning
criticise me for
przepraszam za
start learning
excuse me for
wybacz mi
start learning
forgive me for
chwal mnie za
start learning
praise me for
skarć mnie za
start learning
scold me for
dzięki za mnie
start learning
thank me for
życzyć
start learning
wish for
uzgodnić
start learning
agree on
komentować
start learning
comment on
pogratuluj mi
start learning
congratulate me on
decyzję w sprawie
start learning
decide on
nalegać na
start learning
insist on
kontynuować
start learning
keep on
sprzeciwić się
start learning
object to
oskarżyć mnie o
start learning
accuse me of
popieram
start learning
approve of
zapewnij mnie o
start learning
assure me of
poinformuj mnie o
start learning
inform me of
przyznaje się do
start learning
admit to
wyznać
start learning
confess to
wyrazić zgodę na
start learning
consent to
wyjaśnić (coś) komuś
start learning
explain (something) to somebody
sprzeciwić się
start learning
object to
odpowiedzi na
start learning
respond to
zauważyć
start learning
perceived (that)
zauważyć
start learning
notice (that)
zauważyć
start learning
remark (that)
przewidywać
start learning
foresee (that)
wywnioskować
start learning
coclude (that)
zapewniać
start learning
to assert (that)
uznać
start learning
acknowledge (that)
zwrócił uwag, wskazał
start learning
point out (that)
przewidział
start learning
predicted (that)
ujawnił
start learning
revealed (that)
stwierdził
start learning
stated (that)
sugerować
start learning
suggest ing
proponować
start learning
propose ing
polecić
start learning
recommend ing
zaprzeczać
start learning
to deny ing
pogratulować komus
start learning
congratulate me on ing
oskarżyć o
start learning
accuse me of ing
żądać
start learning
demand to
grozić
start learning
to threaten to do

You must sign in to write a comment