Pre-Int. Unit 1 Lesson 1

 0    21 flashcards    arturwojciechowski1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
identity
start learning
tożsamość
behaviour
start learning
zachowanie
cycle
start learning
cykl
profession
start learning
zawód
independence
start learning
niepodległość
feature
1. an important part or aspect of something. 2. a part of your face such as your eyes, nose, or mouth. 3. a newspaper or magazine article that concentrates on a particular subject.
The natural features of the landscape. A special feature on new children’s books
start learning
cecha
1. ważna część lub aspekt czegoś. 2. [USUALLY PLURAL] część twarzy, na przykład oczy, nos lub usta. 3. artykuł w gazecie lub czasopiśmie, który koncentruje się na konkretnym temacie.
Naturalne cechy krajobrazu Specjalna funkcja w nowych książkach dla dzieci.
feeling
I've got a good feeling.
start learning
uczucie
Mam dobre przeczucie.
relationship
Our relationship from the very beginning wasn't easy.
start learning
związek
Nasz związek od samego początku nie był łatwy.
personality
start learning
osobowość
emotion
start learning
emocja / uczucie
suppose
Nobody supposed that they would win.
start learning
przypuszczać
Nikt nie przypuszczał, że oni wygrają.
inspiration
start learning
inspiracja
teenager
start learning
nastolatek
constantly
start learning
stale / wciąż
retire
I'm going to retire at the age of 67.
start learning
emeryturę
Mam zamiar przejść na emeryturę w wieku 67 lat.
proud of something, someone
start learning
dumny z czegoś, kogoś
cycle
start learning
cykl
eventually
at the end of a process or period of time in which many things happen
Dad was eventually diagnosed as suffering from a chronic heart condition.
start learning
ostatecznie / w końcu
pod koniec procesu lub okresu, w którym dzieje się wiele rzeczy
Tata został w końcu zdiagnozowany jako cierpiący na przewlekłą chorobę serca.
adolescent
a boy or girl who is changing into a young man or woman.
Adolescents may need reassurance that their parents still love them.
start learning
dorastający
Młodzież może potrzebować zapewnienia, że ich rodzice nadal ich kochają.
celebrity
start learning
celebryta
function
The function you applied for, requires a lot of flexibility.
start learning
funkcja
Funkcja na którą aplikowałeś wymaga dużej elastyczności.

You must sign in to write a comment