prątki i inne G+

 0    26 flashcards    mateuszpajer
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Ściana komórkowa Mycobacterium
start learning
dużo lipidów (hydrofobowy charakter, oporność na środki chemiczne)
Kwasooporność prątków
start learning
po zabarwieniu nie ulegają odbarwieniu pod wpływem rozcieńczonych kwasów
Mycobacterium wywołujące zakażenia u ludzi
start learning
M. tuberculosis, M. leprae, M. avium, M. kansanii, M. fortutitum, M. chelonae, M. abscessus
Kryteria klasyfikacji do prątków
start learning
kwasooporność, obecność kwasów mykolowych, dużo C i G w DNA
Inne bakterie kwasooporne
start learning
Nocardia, Rhodococcus, Tsukamurella, Gordonia
Ściana komórkowa prątków
start learning
dużo lipidów, gruba warstwa peptydoglikanu, brak błony zewnętrznej, zakotwiczony w cytoplazmie lipoarabinomannan (LAM)
co to jest PPD
start learning
oczyszczone pochodne białkowe, rozsiane w ścianie prątków, stosowane w testach skórnych na M. tuberculosis
Klasyfikacja Runyona prątków
start learning
1. wolno rosnące fotochromogeny (M. kansaii, M. marinum) 2. Wolno rosnące skotochromogeny (M. gordonae) 3. Wolno rosnące prątki niefotochromoenne (M. avium, M. intracellulare) 4. Prątki szybko rosnące(M. abscessus, chelonae)
Działanie M. tub.
start learning
infekcja w małych zakaźnych kropelkach. Do pęcherzyków i fagocytoza przez makrofagi. Uniemożliwiają fuzję lizosomu z fagosomem (unikają zniszczenia). Makrofagi wydzielają Il-12 i TNFalfa
Epidemiologia gruźlicy
start learning
człowiek to jedyny naturalny rezerwuar, zakażenie przez wdychanie zakaźnych aerozoli, 1/3 populacji zarażona
Gruźlica płucna
start learning
najczęstsza; u 5% pc mających kontakt z prątkami rozwinie się w 2 lata, podstepny poczatek
Patogeneza M. leprae
start learning
wywołuje trąd (ch. Hansena), b. długi okres inkubacji, objawy 20 lat po zarażeniu
Patogeneza trądu tuberkuloidowego (skąpoprątkowy, gruzełkowaty)
start learning
silna odpowiedź komorkowa, obecność ziarniniaków, mała liczba bakterii
Patogeneza trądu lepromatycznego (licznoprątkowy, Guzowaty)
start learning
silna odpowiedź humoralna, dużo bakterii w makrofagach skóry i kom Schwanna. NAJBARDZIEJ ZAKAŹNA POSTAĆ
Wykrywanie trądu
start learning
M. leprae nie rosną na sztucznych pożywkach, potrzebne badania hist-pat, testu z leprominą (jeśli t. tuberkuloidowy) i wykazania bakterii w zmianach skórnych
Wygląd t. tuberkuloidowego
start learning
lżejsza postać, obecność plamek lub przebarwień na skórze; postać lepromatyczma rozsiane ziarninowate zmiany skórne
Skład kompleksu M. avium (MAC)
start learning
M. avium i M. intracellulare
Postaci zapalenia płuc od MAC
start learning
1. palący mężczyźni w średnim wieku 2. starsze niepalące kobiety(znaczna śmiertelność, choroba Lady Windermere) 3. pojedyncza grudka w płucach
co prawdopodobnie powoduje ch. Crohna
start learning
M. avium podgat. paratuberculosis
Ktore prątkli powodują infekcje skórne?
start learning
M. ulcerans, M. marinum, M. haemophilum
Które prątki wywołują choroby podobne do gruźlicy?
start learning
M. bovis, M. kansaii
Które prątki są szybko rosnące?
start learning
M. abscessus, chelonae, fortuitum; rzadko powodują infekcje rozsiane (penetrują tkanki głębokie), bardziej podatne na konwencjonalne antybiotyki niż na leki p/gruźlicze
Śródskórny test tuberkulinowy
start learning
badanie oceniające ekspozycję pacjenta na M. tuberculosis; dodani wynik 3-4 tygodnie po kontakcie z prątkami. Zalecanym antygenem jest oczyszczona pochodna białkowa PPD
Test gamma-interferonowy na M. tuberculosis
start learning
Bardziej czuły i swoisty niż test PPD- poziom interferonu syntetyzowanego przez limfocyty T
Najszybsze wykrywanie prątków
start learning
metoda mikroskopowa- barwienie fuksyną karbolową- metoda Ziehl Neelsena lub Kinyouna; barwienie barwnikami fluorochromowymi (auramina i rodamina- metoda Truanta- najczulsza)
Szczepy MDR oporne M, tuberculosis
start learning
oporne na izoniazyd, rifampicyn i

You must sign in to write a comment