Podstawowe zwroty

5  1    45 flashcards    Maladie
print play test yourself
 
Question Answer
ad acta
start learning
między sprawy załatwione; do akt
ad hoc
start learning
natychmiast, bez przygotowania
alibi
start learning
gdzie indziej
circa (ca.)
start learning
około
condicio sine qua non...
start learning
warunek bez którego nie...; konieczny warunek
contra legem
start learning
przeciwko ustawie
corpus delicti
start learning
dowód przestępstwa
de facto
start learning
faktycznie, w rzeczywistości
doctor honoris causa
start learning
honorowy tytuł doktora
dura lex sed lex
start learning
twarda ustawa, lecz ustawa
ex nunc
start learning
od teraz
ex tunc
start learning
od wtedy
exempli causa (gratia) (e.c.; e.g.)
start learning
na przykład
ius primae noctis
start learning
prawo pierwszej nocy
ius singuinis
start learning
prawo krwi
ius soli
start learning
prawo ziemi
lege artis
start learning
zgodnie z prawem/zasadami sztuki
lex retro non agit
start learning
ustawa nie działa wstecz
nota bene (N. B.)
start learning
nawiasem mówiąc
pacta sunt servanda
start learning
umów należy dotrzymywać
per acclamationem
start learning
jednomyślnie; przez aklamację
persona (non) grata
start learning
osoba (nie)pożądana
quorum
start learning
dostateczna liczba zgromadzonych
sensu largo
start learning
w szerokim znaczeniu
sensu stricto
start learning
w dosłownym znaczeniu
status quo
start learning
obecny stan rzeczy
Veni, vidi, vici.
start learning
Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem.
Verte!
start learning
Odwróć! [kartkę na drugą stronę]
Vide!
start learning
Zobacz; Spójrz!
vis maior
start learning
siła wyższa
anno Domini
start learning
roku Pańskiego
curriculum vitae
start learning
życiorys, skrót życia
Liberum veto!
start learning
Wolne, nie pozwalam!
periculum in mora
start learning
niebezpieczeństwo w zwłoce
pro publico bono
start learning
dla dobra publicznego (ogółu)
Divide et impera!
start learning
Dziel i rządź! [w znaczeniu: skłócaj ludzi, wtedy łatwiej będzie się rządziło]
Audi, vide, sile!
start learning
Słuchaj, patrz, milcz!
- Centrum dare spondes? - Spondeo. - Promittis? - Promitto.
start learning
- Obiecujesz dać sto? - Obiecuję. - Przyrzekasz? - Przyrzekam.
Nihil probat, qui nimium probat.
start learning
Niczego nie udowadnia, kto zbyt wiele udowadnia.
Et non facere facere est.
start learning
I brak działania działaniem jest.
Sapere aude!
start learning
Odważ się być mądrym!
Qui quaerit, reperit.
start learning
Kto szuka, znajduje.
Dicere non est facere.
start learning
Mówienie nie jest działaniem.
Primum non nocere.
start learning
Po pierwsze, nie szkodzić.
Docere, movere, delectare.
start learning
Nauczać, zabawiać, wzruszać.

You must sign in to write a comment