play outside

 0    43 flashcards    marcelabulat
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
czy możesz spróbować zrobić to sam? (związać sznurówki)
start learning
can you try to do them yourself?
Pozwól, że pokażę ci jeszcze raz
start learning
Let me show you once again
Jak to się nazywa po angielsku?
start learning
What's this called in English?
Jakie to się nazywa po polsku? (liczba mnoga)
start learning
What are these called in Polish?
Jak to działa?
start learning
How does it work?
Co się z tym robi?
start learning
What do you do with this?
Nie wiem, co to znaczy.
start learning
I don't know what it means.
Nie wiem, jak to zrobić.
start learning
I don't know how to do this.
Nie wiem, co z tym zrobić
start learning
I don't know what to do with this
Możesz spróbować zrobić to sam?
start learning
Can you try to do it yourself?
Czy chcesz, żebym ci pokazał?
start learning
Do you want me to show you?
To jakiś kwiat
start learning
It's some kind of flower
Po angielsku to nazywa się kij
start learning
In English it's called a stick
zjechać na pobocze
start learning
pull over
Pachnie jak kupa.
start learning
It smells like poo.
Dziecko dotknęło dżdżownicę gałązką.
start learning
The child touched the worm with a twig.
Którędy do stacji?
start learning
Which way is it to the station?
Wybierz dowolną książkę, którą chcesz.
start learning
Choose whichever book you want.
Zobaczmy, jak wysoko możemy się huśtać
start learning
let's see how high we can go on the swings
Czy miło spędziłeś czas?
start learning
did you have a nice time?
Huśtałam się najwyżej (na huśtawce)
start learning
I went the highest
dajcie spokój, musimy iść do domu
start learning
come on, we need to take you home
wspinać się po drabinie
start learning
climb up the ladder
zjedź ze zjeżdżalni
start learning
go down the slide
idź w górę i w dół na huśtawce
start learning
go up and down on the seesaw
idź w górę i w dół na huśtawce
start learning
go up and down on the swing
bujać się na sprężynie
start learning
bounce on the springy
zejdź z huśtawki
start learning
get off the swing
musimy to przenieść
start learning
we must move it
dzisiaj pada, więc Peppa i George nie mogą bawić się na zewnątrz
start learning
it is raining today so Peppa and George cannot play outside
ok, biegnijcie wy dwoje
start learning
ok, run along you two
jeśli skaczesz w błotnistych kałużach, musisz nosić kalosze
start learning
if you jump in muddy puddles you must wear your boots
Leoś lubi opiekować się młodszym bratem Miko
start learning
Leoś likes to look after his little brother Miko
mają dużo zabawy
start learning
they are having a lot of fun
to tylko błoto
start learning
it's only mud
chodźmy i pokażmy się tatusiowi
start learning
Let's Go and show Daddy
Boże drogi!
start learning
Goodness Me!
Zgadnij, co robiliśmy
start learning
guess what we have been doing
niech pomyślę
start learning
let me think
spójrz na bałagan, w którym jesteś
start learning
look at the mess you are in
posprzątajmy szybko, zanim mama zobaczy bałagan
start learning
let's clean up quickly before mommy sees the mess
czy wszyscy moglibyśmy zagrać w ogrodzie?
start learning
could we all play in the garden
to jest przerażające
start learning
tis scary

You must sign in to write a comment