Phrasal verbs

 0    17 flashcards    wena11
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zakładać coś
Jest dość zimno, więc lepiej włóż płaszcz.
start learning
put sth on
It's quite cold so you'd better put on your coat.
Wyjeżdżać
Mój mąż często wyjeżdża służbowo.
start learning
Go away
My husband often goes away on business.
wprowadzać się
To mój nowy sąsiad, Blake. Właśnie się wprowadził.
start learning
move in
That's my new neighbour, Blake. He's just moved in.
zapisywać (sobie) coś
Czy chciałbyś zapisać sobie mój adres?
start learning
write sth down
Would you like to write down my address?
odchodzić
Bez słowa odwrócił się na pięcie i odszedł.
start learning
go away
Without a word he turned on his heel and went away.
załamywać się
Po tym jak rzuciła go żona, zupełnie się załamał.
start learning
break down
After his wife had left him he broke down completely.
wracać powracać
obrazy z tamtego filmu wciąż do mnie powracają
start learning
come back
Imagines from that film keep coming back to me.
zalogować się
Musisz się zalogować, jeśli chcesz użyć komputera.
start learning
log in
You need to log in if you want to use the computer
odwoływać coś
Odwołali dzisiejsze spotkanie więc możemy iść na kawę.
start learning
call something off
They called today's meeting off so we can go for a coffee.
sprzątać coś
Feliks, proszę, posprzątaj swój pokój!
start learning
clean something up
Felix, please, clean up your room.
wpadać na coś, wymyśleć coś
Ona wymyśliła świetny plan na nasze wakacje.
start learning
come up with something
She came up with a brilliant plan for our summer holiday.
liczyć na kogoś/coś
Możesz liczyć na Sandrę, jest bardzo rzetelna.
start learning
count on sb/ sth
You can count on Sandra, she is very reliable.
zastrzelić kogoś, zestrzelić coś
Myśliwy zastrzelił ptaka.
start learning
shoot sb, sth down
The hunter shot down the bird.
włączać, uruchamiać coś
Włącz telewizor, mecz zaczyna się za kilka minut!
start learning
turn sth on
Turn on the TV, the game starts in a few minutes!
pochodzić z
Moja matka pochodzi z małej wioski na południu Anglii.
start learning
come from
My mother comes from a small village in the south of England.
wyrzucać coś
Nie mogę uwierzyć, że wyrzuciła moją ulubioną torebkę!
start learning
throw sth away/out
I can't believe she threw my favorite bag away!
spłacać coś, oddawać komuś pieniądze
Mogę pożyczyć trochę pieniędzy? Oddam ci, gdy tylko dostanę wypłatę.
start learning
pay sth/sb back
Can I borrow some money? I'll pay it back as soon as I get paid.

You must sign in to write a comment