phrasal verbs 2/4

 0    25 flashcards    mareklaczynski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
catch sb up
Don't wait for me! I'll catch you up at some point.
start learning
doganiać kogoś, dołączać do kogoś później
Nie czekajcie na mnie! Dogonię was w którymś momencie.
pick sth up
Pick up that crisp packet and put it in the bin!
start learning
podnosić coś
Podnieś to opakowanie po czipsach i wyrzuć je do kosza!
sit down
Take the newspapers away, there's no room to sit down!
start learning
siadać
Zabierz gazety, nie ma miejsca, żeby usiąść!
stand up
Stand up and come to the blackboard!
start learning
wstawać
Wstań i podejdź do tablicy!
mix sth up
Don't mix up the dirty socks with the clean ones
start learning
mieszać coś
Nie mieszaj brudnych skarpetek z czystymi
check in
You should check in two hours before the flight
start learning
odprawiać się (na lotnisku)
Powinieneś odprawić się dwie godziny przed lotem
get off (e.g. a bus)
Sorry I'm late. I got off at the wrong stop and had to walk the rest of the way
start learning
wysiadać (np. z autobusu)
Przepraszam za spóźnienie. Wysiadłem na złym przystanku i musiałem przejść resztę drogi pieszo
see sb off
A couple of my friends came to the airport to see me off
start learning
odprowadzać, żegnać kogoś
Kilku moich przyjaciół przyszło na lotnisko, by mnie pożegnać
show sb round/around
The host showed his guests around the city
start learning
oprowadzać kogoś
Gospodarz oprowadził swoich gości po mieście
go away
My husband often goes away on business
start learning
wyjeżdżać
Mój mąż często wyjeżdza służbowo
look like sb/sth
My twin brother looks exactly like me
start learning
być podobnym do kogoś/czegoś, wyglądać jak ktoś/coś
Mój brat bliźniak wygląda dokładnie jak ja
put sth on
It's quite cold so you'd better put on your coat
start learning
zakładać coś
Jest dość zimno, więc lepiej włóż płaszcz
take sth off
He was so tired that he didn't even take his clothes off
start learning
zdejmować coś (o ubraniu)
Był tak zmęczony, że nawet nie zdjął ubrania
break up with sb
It's hard to believe they've broken up. Such a perfect couple!
start learning
zrywać, rozstawać się z kimś
Ciężko uwierzyć, że się rozstali. Taka dobrana para!
go out with sb
Michael is going out with a fashion model
start learning
randkować, chodzić, umawiać się z kimś
Michael umawia się z modelką
pick sb up
Tom picked Sue up in a night club
start learning
poderwać kogoś
Tom poderwał Sue w klubie nocnym
count on sth/sb
You can count on Sandra, she is very reliable
start learning
liczyć na coś/kogoś
Możesz liczyć na Sandrę, jest bardzo rzetelna
get together
Why don't we all get together and watch a movie
start learning
zbierać, spotykać się
Może zbierzemy się wszyscy i obejrzymy film?
speak up
Please speak up! I can't hear you
start learning
mówić głośniej, wypowiadać swoje zdanie
Proszę, mów głośniej! Nie słyszę cię
get out
How dare you blackmaile me in my own house! Get out!
start learning
wynosić się
Jak śmiesz szantażować mnie w moim własny domu! Wynoś się!
leave sb alone
I wanted to help her but she told me to leave her alone
start learning
dawać komuś spokój
Chciałem jej pomóc, ale powiedziała mi, żebym dał jej spokój
shut up
Shut up you two, I'm trying to work here!
start learning
zamykać się
Zamknijcie się oboje, próbuję tu pracować!
let sb down
Pat is my best friend, she has never let me down
start learning
zawodzić kogoś
Pat jest moją najlepszą przyjaciółką, nigdy mnie nie zawiodła
break down
After his wife had left him he broke down completely
start learning
załamywać się
Po tym jak rzuciła go żona, zupełnie się załamał
calm (sb) down
If you want me to understand what you are saying, you have to calm down first
start learning
uspokajać się (kogoś)
Jeśli chcesz, żebym zrozumiał, co mówisz, musisz się najpierw uspokoić

You must sign in to write a comment