PAY AND BENEFITS + Money the basics

 0    48 flashcards    Monika9.
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wypłata miesięczna
start learning
salary
nadgodziny
start learning
overtime
dodatek do wynagrodzenia
start learning
perks
zarabiać
start learning
to earn
wypłata cotygodniowa
start learning
wages
napiwki
start learning
tips
rachunek
start learning
bill
podstawowe wynagrodzenie
start learning
basic salary
prowizja
start learning
commission
premia
start learning
bonus
świadczenia socjalne
start learning
fringe benefits
emerytura
start learning
pension
pakiet świadczeń
start learning
benefits package
korzyści
start learning
benefits
odszkodowanie
start learning
compensation
wynagrodzenie
start learning
remuneration
pakiet kompensacyjny
start learning
compensation package
opcje zakupu po niższej cenie
start learning
share options
opcje na zakup akcje
start learning
stock options
premie związane z wynikami
start learning
performance – related bonuses
członek ścisłego kierownictwa
start learning
senior executive
Rekompensata
start learning
compensation payment
odprawa
start learning
severance payment
pakiet odpraw
start learning
severance package
Moneta
start learning
Coin
Waluta
start learning
Currency
Pożyczyć (coś od kogoś)
start learning
Borrow from
Pożyczać (komuś coś)
start learning
Lend
godzinówka/ zarobki
start learning
Wages
Dochód
start learning
Income
przekazywać
start learning
Donate
Osiągnąć zysk
start learning
Make a profit
płacić kartą kredytową
start learning
Pay by credit cart
Płacić gotówką
start learning
Pay in cash
prawny/legalny środek płatniczy
start learning
Legar tender
Zwrot pieniędzy
start learning
Refund
Paragon
start learning
Receipt
Rata
start learning
Instalment
Wydatki
start learning
Expenses
Aukcja
start learning
Auction
Stawka/ oferowana cena na aukcji
start learning
Bid
Obca waluta
start learning
Foreign currency
plany
start learning
Arrangements
być dłużnym
start learning
To Owe sb
zwracać
start learning
Pay back
Pożyczkobiorca
start learning
Borrower
kredytodawca
start learning
Lender
strata
start learning
Loss

You must sign in to write a comment