państwa i społeczeństwo

 0    338 flashcards    iwonajedrzejczak4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ambasador
start learning
ambassador
władze
start learning
authorities
biurokracja
start learning
bureaucracy
granica
start learning
border
państwa sąsiadujące
start learning
border countries
rząd, gabinet
start learning
cabinet
minister
start learning
cabinet minister
stolica
start learning
capital
obywatel
start learning
citizen
obywatelstwo
start learning
citizenship
radny
start learning
city councillor
ratusz
start learning
city hall
rada miejska
start learning
city council
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
konserwatywny
start learning
conservative
konstytucja
start learning
constitution
demokracja
start learning
democracy
demokratyczny
start learning
democratic
manifestacja
start learning
demonstration
krajowy
start learning
domestic
wybory
start learning
election
wybory powszechne
start learning
general election
wybory samorządowe
start learning
local election
ambasada
start learning
embassy
emigracja
start learning
emigration
imperium
start learning
empire
wygnanie
start learning
exile
federalny
start learning
federal
zagraniczny, obcy
start learning
foreign
cudzoziemiec, obcokrajowiec
start learning
foreigner national
rząd
start learning
government
rząd mniejszościowy
start learning
minority government
system polityczny
start learning
system of government
głowa państwa
start learning
head of state
ojczyzna
start learning
homeland
Izba Gmin
start learning
house of commons
Izba Lordów
start learning
house of lords
Izba Reprezentantów
start learning
house of representatives
prawa człowieka
start learning
human rights
imigrant
start learning
immigrant
imigracja
start learning
immigration
niepodległość
start learning
independence
mieszkaniec
start learning
resident
instytucja
start learning
institution
służby wywiadowcze
start learning
intelligence service
król
start learning
king
królestwo
start learning
kingdom
lewicowy
start learning
left wing
liberalny
start learning
liberal
większość
start learning
majority
członek
start learning
member
poseł
start learning
member of parliament
minister
start learning
minister
mniejszość
start learning
minority
burmistrz
start learning
mayor
monarcha
start learning
monarch
monarchia
start learning
monarchy
monarchia konstytucyjna
start learning
constitutional monarchy
naród
start learning
nation
narodowy, państwowy
start learning
national
hymn państwowy
start learning
national anthem
Flaga państwowa
start learning
national flag
tożsamość narodowa
start learning
national identity
narodowość
start learning
nationality
badanie opinii publicznej
start learning
opinion poll
opozycja
start learning
opposition
parlament
start learning
parliament
członek partii
start learning
party member
polityka (zasady działania)
start learning
policy
polityka społeczna
start learning
social policy
polityczny
start learning
political
przywódca polityczny
start learning
political leader
Scena polityczna
start learning
political scene
System polityczny
start learning
political system
polityk
start learning
politician
polityk
start learning
politician
polityka (działalność publiczna)
start learning
politics
ludność
start learning
population
prezydent
start learning
president
premier
start learning
prime minister
prowincja
start learning
province
królowa
start learning
queen
reforma
start learning
reform
uchodźca
start learning
refugee
reprezentant
start learning
representative
republika
start learning
republic
prawicowy
start learning
right wing
rodzina królewska
start learning
royal family
służby specjalne
start learning
secret service
senat
start learning
senate
senator
start learning
senator
socjaldemokratyczny
start learning
social democratic
socjalistyczny
start learning
socialist
socjalista
start learning
socialist
państwo
start learning
state
kadencja
start learning
term
naród, lud
start learning
the people
Kongres Stanów Zjednoczonych
start learning
united states congress
manifestować
start learning
demonstrate
wybierać
start learning
elect
emigrować
start learning
emigrate
imigrować
start learning
immigrate
reprezentować
start learning
represent
rządzić
start learning
govern
popierać
start learning
support
przyjąć konstytucję
start learning
adopt the constitution
zostać obywatelem
start learning
become a citizen
graniczyć z
start learning
border with
utworzyć rząd
start learning
form a government
uzyskać niepodległość
start learning
win independence
zorganizować wybory
start learning
hold an election
wstąpić do partii politycznej
start learning
join a political party
głosować na
start learning
vote for
Wasza Królewska Mość
start learning
your majesty
Amnesty International (organizacja działająca na rzecz praw człowieka)
start learning
amnesty international
unia europejska
start learning
european union
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
start learning
international monetary fund
organizacja pozarządowa
start learning
non-governmental organisation
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
start learning
north atlantic treaty organisation
organizacja narodów zjednoczonych
start learning
united nations
Światowa Organizacja Zdrowia
start learning
world health organisation
budżet
start learning
budget
moneta
start learning
coin
handel
start learning
commerce
kredyt
start learning
credit
karta kredytowa
start learning
credit card
waluta
start learning
currency
Wspólna waluta
start learning
common currency
ekonomia
start learning
economics
gospodarka
start learning
economy
gospodarka wolnorynkowa
start learning
free-market economy
finanse
start learning
finance
finansowy
start learning
financial
fundusz
start learning
fund
Produkt krajowy brutto
start learning
gross domestic product
dochód
start learning
income
przemysł
start learning
industry
inflacja
start learning
inflation
stopa inflacji
start learning
rate of inflation
handel międzynarodowy
start learning
international trade
inwestycja
start learning
investment
rynek
start learning
market
czarny rynek
start learning
black market
wolny rynek
start learning
free market
banknot
start learning
note
mała firma
start learning
small business
podatek
start learning
tax
związek zawodowy
start learning
trade union
inwestować
start learning
invest
spadać
start learning
go down
urosnąć o cztery procent
start learning
grow by four per cent
tworzyć nowe miejsca pracy
start learning
provide new jobs
obniżyć podatki
start learning
reduce taxes
cywil
start learning
civilian
konflikt
start learning
conflict
karabin maszynowy
start learning
machine gun
konferencja pokojowa
start learning
peace conference
trujący gaz
start learning
poison gas
wstrząs psychiczny wywołany przez ostrzał artyleryjski
start learning
shell-shock
żołnierz
start learning
soldier
czołg
start learning
tank
wojsko
start learning
troops
broń
start learning
weapon
pokój na świecie
start learning
world peace
wojna światowa
start learning
world war
najeżdżać
start learning
invade
wybuchnąć (o wojnie lub zamieszkach)
start learning
break out
wypowiedzieć komuś wojne
start learning
declare war on sb
pomoc
start learning
aid
organizacja charytatywna
start learning
charity
korupcja
start learning
corruption
niepełnosprawność
start learning
disability
dyskryminacja
start learning
discrimination
narkomania
start learning
drug abuse
równy
start learning
equal
równy
start learning
equal
nierówny
start learning
unequal
równouprawnienie
start learning
equality
program rządowy
start learning
government programme
bezdomny
start learning
homeless
bezdomność
start learning
homelessness
sierociniec
start learning
orphanage
bieda
start learning
poverty
rasizm
start learning
racism
religia
start learning
religion
kwestie społeczne
start learning
social issues
bezrobocie
start learning
unemployment
wolontariusz
start learning
volunteer
przyjmować łapówki
start learning
accept bribes
dyskryminować kogoś
start learning
discriminate against sb
na zasiłku dla bezrobobotnych
start learning
on the dole
bez pracy
start learning
out of work
zbierać pieniądze
start learning
raise money
alibi
start learning
alibi
postawa antyspołeczna
start learning
anti-social behaviour
podpalenie
start learning
arson
Podpalacz
start learning
arsonist
napaść
start learning
assault
szantaż
start learning
blackmail
szantażysta
start learning
blackmailer
włamywacz
start learning
burglar
kradzież z włamaniem
start learning
burglary
pornografia dziecięca
start learning
child pornography
przestępstwo, przestępczość
start learning
crime
miejsce popełnienia przestępstwa
start learning
crime scene
przestępca
start learning
criminal
handlarz narkotyków
start learning
drug dealer
handel narkotykami
start learning
drug dealing
dowody
start learning
evidence
nieustraszony
start learning
fearless
odcisk palca
start learning
fingerprint
oszustwo
start learning
fraud
Samochód używany do ucieczki z miejsca przestępstwa
start learning
getaway car
Haker
start learning
hacker
hakerstwo
start learning
hacking
okrutny
start learning
heartless
fałszywy telefon
start learning
hoax call
zakładnik
start learning
hostage
śledztwo, dochodzenie
start learning
investigation
przechodzenie przez ulicę w niedozwolonym miejscu
start learning
jaywalking
porywacz
start learning
kidnapper
porwanie
start learning
kidnapping
zaśmiecanie
start learning
littering
bandyta uliczny
start learning
mugger
rozbój
start learning
mugging
morderstwo
start learning
murder
zabójca, morderca
start learning
murderer
wykroczenie, przestępstwo
start learning
offence
kieszonkowiec
start learning
pickpocket
kradzież kieszonkowa
start learning
pickpocketing
piractwo
start learning
piracy
prywatny detektyw
start learning
private detective
okup
start learning
ransom
gwałt
start learning
rape
gwałciciel
start learning
rapist
rabuś
start learning
robber
napad rabunkowy
start learning
robbery
napad rabunkowy z użyciem broni
start learning
armed robbery
kamera nadzorująca
start learning
security camera
złodziej sklepowy
start learning
shoplifter
kradzież sklepowa
start learning
shoplifting
przemytnik
start learning
smuggler
przemyt
start learning
smuggling
przekroczenie dozwolonej prędkości
start learning
speeding
terroryzm
start learning
terrorism
kradzież
start learning
theft
złodziej
start learning
thief
tajny
start learning
undercover
wandal
start learning
vandal
wandalizm
start learning
vandalism
przemoc
start learning
violence
aresztować
start learning
arrest
napaść
start learning
assault
atakować
start learning
attack
próbować, usiłować
start learning
attempt
szantażować
start learning
blackmail
włamać się i okraść
start learning
burgle
schwytac
start learning
capture
oszukiwać
start learning
cheat
prowadzić dochodzenie
start learning
investigate
porwać
start learning
kidnap
zabić
start learning
kill
napaść (na ulicy)
start learning
mug
zamordować
start learning
murder
zgwałcić
start learning
rape
obrabować
start learning
rob
strzelać, zastrzelić
start learning
shoot
kraść w sklepie
start learning
shoplift
przemycać
start learning
smuggle
kraść
start learning
steal
zostać identyfikowanym
start learning
be indentified
wysadzić w powietrze
start learning
blow up
włamać się do
start learning
break into
uciec
start learning
break out
złamać prawo
start learning
break the law
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
uniknąć kary za coś
start learning
get away with sth
być notowanym
start learning
have a criminal record
napadać na coś
start learning
hold up sth
uciekać
start learning
make off
kraść z kieszeni
start learning
pick sb's pocket
podłożyć bombę
start learning
plant a bomb
podpalić coś
start learning
set fire to sth
rozwiązać zagadkę
start learning
solve a mystery
wziąć kogoś jako zakładnika
start learning
take sb hostage
aresztowanie
start learning
arrest
zakaz
start learning
ban
zakaz stadionowy
start learning
stadium ban
prace społeczne
start learning
community service
sąd
start learning
court of law
kara śmierci
start learning
death penalty
obrona
start learning
defence
pozwany, oskarżony
start learning
defendant
sprawiedliwość
start learning
fairness
grzywna, mandat
start learning
fine
winny
start learning
guilty
kara pozbawienia wolności
start learning
imprisonment
dożywocie
start learning
life imprisonment
niewinny
start learning
innocent
sędzia
start learning
judge
ława przysięgłych
start learning
jury
sprawiedliwość
start learning
justice
prawo
start learning
law
prawnik
start learning
lawyer
adwokat obrony
start learning
defence lawyer
kara
start learning
penalty
policjant
start learning
police officer
więzienie
start learning
prison
prokurator
start learning
prosecutor
kara
start learning
punishment
wyrok
start learning
sentence
kara pozbawienia wolności
start learning
prison sentence
wyrok w zawieszeniu
start learning
suspended sentence
surowa kara
start learning
severe punishment
podejrzany
start learning
suspect
proces sądowy
start learning
trial
wyrok, werdykt
start learning
verdict
ofiara
start learning
victim
świadek
start learning
witness
zaprzeczać
start learning
deny
karać
start learning
punish
zeznawać
start learning
testify
oskarżyć kogoś o coś
start learning
accuse sb of sth
ogłosić werdykt
start learning
announce the verdict
być aresztowanym
start learning
be under arrest
wycofać oskarżenie
start learning
drop charges
stracić kogoś
start learning
execute sb
stanąć przed sądem
start learning
go on trial
mieć prawo do zachowania milczenia
start learning
have the right to remain silent
z zimną krwią
start learning
in cold blood
zamykać kogoś w areszcie
start learning
lock sb up
pod zarzutem morderstwa
start learning
on suspicion of murder
uzgodnić werdykt
start learning
reach a verdict
zwolnić z więzienia
start learning
release from prison
skazać na
start learning
sentence to
odsiadywać wyrok
start learning
serve a sentence
Podejrzewac kogoś o coś
start learning
suspect sb of sth
Wysoki Sądzie
start learning
Your Honour

You must sign in to write a comment