Our contaminated world

 0    82 flashcards    idawesolowska2
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zanieczyszczać, skazić
start learning
to contaminate
posprzątać, uprzątnąć, robić porządek
start learning
to clean up
stanąć w obliczu
start learning
to face
zaniedbywać
start learning
to neglect
zamieszkiwać
start learning
to inhabit
nieskażone, czyste
start learning
unpolluted
zanieczyszczenie, zatrucie
start learning
contamination
pilny
start learning
urgent
gleba
start learning
soil
nieodpowiedni, nie nadający się
start learning
unsuitable
podtrzymywać życie
start learning
to sustain life
ponury
start learning
gloomy
ściek
start learning
sewage
wyrzucać
start learning
to dump
susza
start learning
a drought
globalne ocieplenie
start learning
global warming
lawina
start learning
an avalanche
efekt cieplarniany
start learning
greenhouse effect
dostawca
start learning
contractor
wzrost zaludnienia
start learning
population growth
wyczerpanie, uszczuplenie
start learning
depletion
zasoby wodne
start learning
water supply
głód
start learning
starvation
przeludnienie
start learning
overpopulation
wycieki z tankowców
start learning
tanker leaks
powódź
start learning
a flood
wyciek ropy
start learning
oil spill
niezliczony
start learning
countless
zatruwać
start learning
to poison
zakłócać, przerywać
start learning
to disrupt
naruszenie równowagi ekologicznej
start learning
violation of ecological balance
kwaśny deszcz
start learning
acid rain
rozpuszczać
start learning
to dissolve
zboża, plony
start learning
crops
niewłaściwe, chybione, źle kierowane
start learning
mismanaged
metody uprawiania ziemi
start learning
farming techniques
nadużycie, złe użycie
start learning
misuse
nawóz
start learning
fertilizer
pestycydy
start learning
pesticides
głaskać
start learning
to stroke
wycinanie lasów
start learning
deforestation
gatunek
start learning
species
powodować, wywoływać
start learning
to bring about
erozja gleby,
start learning
soil-erosion
eksploatacja lasów
start learning
exploitation of forests
budulec, drewno
start learning
timber
wymieranie wielu gatunków
start learning
the extinction of many species
Spaliny
start learning
exhaust gases
wydzielać, emitować
start learning
to emit
siarka
start learning
sulphur
produkty pochodne
start learning
derivative products
krótkowzroczne
start learning
short-sighted
polityka krótkowzroczna
start learning
short-sighted policy
Warstwa ozonowa
start learning
ozone layer
szkodliwy
start learning
noxious
zagrożone gatunki
start learning
endangered species
zdziesiątkować
start learning
to decimate
eskalacja
start learning
escalation
Choroby nowotworowe
start learning
tumorous illnesses
niedorozwinięty, opozniony w rozwoju
start learning
retarded
topnieć
start learning
to melt
góra lodowa
start learning
ice-berg
stabilizator
start learning
stabilizer
wyliczyć
start learning
to quantify
zdecydowane kroki
start learning
forceful steps
przetrwać
start learning
to survive
srodowisko naturalne
start learning
natural habitat
bogactwa naturalne
start learning
natural resources
dziura ozonowa
start learning
ozone hole
spaliny
start learning
fumes
degradacja warstwy ozonowej
start learning
depletion of the ozone layer
ścieki
start learning
sludge
nienadające się do użytku
start learning
unfit for use
mając to na uwadze
start learning
bearing that in mind
oczywisty
start learning
obvious
Walka
start learning
the struggle
powyżej / nad / u góry
start learning
above
z kolei
start learning
in turn
wina
start learning
blame
spowodowany
start learning
due to
zamiast
start learning
instead
stale / wciąż
start learning
constantly

You must sign in to write a comment