Ostatnia klasówka z zielonego

 0    64 flashcards    rpanasewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
August II zasiadl na tronie Rzeczpospolitej
start learning
1697
Wybuch Wielkiej Wojny Pólnocnej
start learning
1700
Konfederacja warszawska; wybór Stanislawa Leszczynskiego na króla Polski
start learning
1704
Bitwa pod Poltawa; kleska króla Szwecji i zwyciestwo Piotra I Wielkiego
start learning
1709
Konfederacja tarnogrodzka przeciwko królowi Augustowi II
start learning
1715
Sejm niemy
start learning
1717
Koniec wojny pólnocnej
start learning
1721
Traktat Loewenwolda = traktat trzech czarnych orlów
start learning
1732
Smierc Augusta II; wybranie elekcja Augusta III Wetlina
start learning
1733
Pozbawienie praw politycznych innowierców
start learning
1733
Powstanie Collegium Nobilium
start learning
1740
Sejm konwokacyjny; wybranie Stanislawa Augusta Poniatowskiego na króla
start learning
1764
Zalozenie Szkoly Rycerskiej w Warszawie
start learning
1765
,Sejm delegacyjny - narzucenie praw kardynalnych
start learning
1768
Konfederacja barska
start learning
1768 -1772
I rozbiór Polski
start learning
1772
Sejm rozbiorowy po I rozbiorze
start learning
1773
Powstanie Komisji Edukacji Narodowej
start learning
1773
Rozpoczecie obrad Sejmu Wielkiego
start learning
1788
Uchwalenie Dekretu o miastach
start learning
1790
Konstytucja 3 Maja
start learning
3.05.1791
II rozbiór Polski
start learning
1793
Powstanie Kosciuszkowskie
start learning
1794
Ogloszenie Uniwersalu Polanieckiego
start learning
7.05.1794
III rozbiór Polski
start learning
1795
Król Rzeczpospolitej 1697 - 1733
start learning
August II Wetlin
Król Rzeczpospolitej 1704 - 179, 1733 - 1736
start learning
Stanislaw Leszczynski
Król Rzeczpospolitej 1733 - 1763
start learning
August III Wettin
Przedstawiciel polskiego oswiecenia. ZaloSyciel Collegium Nobilium.
start learning
Stanislaw Konarski
Biskup. Jeden z wspóltwórców pierwszej biblioteki publicznej - Biblioteki Zaluskich
start learning
Józef Andrzej Zaluski
Sekretarz Towarzystwa do Spraw Ksiag Elementarnych
start learning
Grzegorz Piramowicz
Polski dramaturg, powiesciopisarz, poeta, pamietnikarz. Posel na Sejm. Wielki, wspólautor Konstytucji 3 Maja. Autor „Powrotu posla”.
start learning
Julian Ursyn NIemcewcz
Przedstawiciel polskiego oswiecenia, polski poeta i komediopisarz M.in. autor „Fircyka w zalotach”
start learning
Franciszek Zablocki
Poeta i historyk, przeloSyl na jezyk polski dziela Tacyta i Horacego, piesni
start learning
Adam Stanislaw
Anakreonta. Jest autorem „Historii narodu polskiego”.
start learning
Naruszewicz
Jeden z przywódców obozu patriotycznego; przedstawiciel polskiego Oswiecenia; twórca Kuznicy Kollatajowskiej
start learning
Hugo Kollataj
Król Rzeczpospolitej 1764 - 1795
start learning
Stanislaw Poniatowski
Ambasador rosyjski w Polsce za panowania Katarzyny II. Doprowadzil do sejmu delegacyjnego i przywrócenia praw innowiercom.
start learning
Nikolaj Repnin
Jeden z przywódców obozu patriotycznego
start learning
Stanislaw Potocki
Jeden z przywódców obozu patriotycznego
start learning
Ignacy Potocki
Jeden z przywódców obozu patriotycznego; marszalek Sejmu Wielkiego
start learning
Stanislaw Malachowski
Jeden z przywódców obozu hetmanskiego; zawiazal konfederacje targowicka
start learning
Szczesny Potocki
Prymas Polski; jeden z przywódców obozu dworskiego, brat króla
start learning
Michal Poniatowski
Jeden z przywódców obozu hetmanskiego; zawiazal konfederacje targowicka
start learning
Seweryn Rzewuski
Jeden z przywódców obozu hetmanskiego; zawiazal konfederacje targowicka
start learning
Franciszek Ksawery Branicki
KsiaSe saski; na mocy konstytucji 3 Maja wlasnie jemu miala byc przekazana wladza po smierci Stanislawa Augusta Poniatowskiego
start learning
Fryderyk August Wettin
General, walczyl w wojnie o niepodleglosc USA, Naczelnik Insurekcji Kosciuszkowskiej
start learning
Tadeusz Kosciuszko
Stal na czele powstania warszawskiego, które wybuchlo w Warszawie podczas powstania kosciuszkowskiego
start learning
Jan Kilinski
Pulkownik, dowodzil powstaniem kosciuszkowskim na Litwie
start learning
Jakub Jasinski
Chlop, który po bitwie pod Raclawicami uzyskal tytul szlachecki za mestwo
start learning
Wojciech Bartos = Bartosz Glowacki
Jeden z dowódców powstania kosciuszkowskiego; dowodzil oddzialem
start learning
gen. Jan Henryk
wyslanym do Wielkopolski
start learning
Dabrowski
Posel, który wlasnym cialem zagrodzil wejscie do Sali poleskiej podczas sejmu rozbiorowego w Warszawie 1773 r. by nie dopuscic do zawiazania konfederacji przez marszalka Adama Poninskiego
start learning
Tadeusz Rejtan
Naczelnik powstania kosciuszkowskiego po bitwie pod Maciejowicami
start learning
Tomasz Wawrzecki
Marszalek sejmu rozbiorowego 1773 r.; zdrajca
start learning
Adam Poninski
Dowódca wojsk rosyjskich podczas powstania kosciuszkowskiego. Zainicjowal rzez cywilnych mieszkanców Pragi co doprowadzilo do kapitulacji stolicy.
start learning
gen. Suworow
Wyznawcy innej religii niS religia katolicka
start learning
Innowiercy
Zwiazek szlachty zawiazany dla osiagniecia konkretnego celu
start learning
Konfederacja
Konfederacja zawiazana przeciwko królowi
start learning
Rokosz
Ludzie innej wiary
start learning
Innowiercy
Prawa narzucone na sejmie pacyfikacyjnym, które gwarantowały niezmienność polskiego ustroju
start learning
Prawa kardynalne
Powstanie zbrojne
start learning
Insurekcja
NajwyŜsze polskie odznaczenie wojskowe (order), nadawane za wybitne zasługi bojowe
start learning
"Virtuti Militari
Akt prawny odczytywany publicznie, dotyczacy waSnych wydarzen, spraw gospodarczych, wojskowych, wyznaniowych
start learning
Uniwersal

You must sign in to write a comment