optymalizacje i obejścia podatkowe

 0    27 flashcards    adamtomaszewski1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
optymalizacja podatkowa
start learning
tax optimization
karuzela podatkowa
start learning
tax carousel
podatkowa grupa kapitałowa
start learning
tax capital group
dodatkowe zobowiązanie podatkowe
start learning
additional tax liability
sankcyjna stawka podatku
start learning
sanctioned tax rate
wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu
start learning
expenses not deductible for tax purposes
nieuzasadniona korzyść podatkowa
start learning
unjustified tax benefit
uzasadniona korzyść podatkowa
start learning
justifiable tax benefit
ceny transakcyjne ustalane dla celów podatkowych
start learning
transaction prices determined for tax purposes
sankcje karno-skarbowe
start learning
penal and fiscal sanctions
proporcjonalne odliczenie podatku
start learning
proportional tax deduction
nierzetelne księgi rachunkowe
start learning
unreliable accounting books
pełnomocnictwo ogólne
start learning
general power of attorney
pełnomocnictwo szczególne
start learning
special power of attorney
pełnomocnik do spraw doręczeń
start learning
service representative
kraj stosujący szkodliwą konkurencję podatkową
start learning
country applying harmful tax competition
konkurencja podatkowa
start learning
tax competition
zryczałtowana stawka podatku
start learning
flat rate tax
podatek od źródła dochodu
start learning
withholding tax
źródło dochodu
start learning
source of income
podatek od kapitałów pieniężnych
start learning
tax on cash capital
obejście prawa
start learning
circumvention of the law
pozorna czynność prawna
start learning
apparent legal action
czynny żal
start learning
active grief
zgoda właściwej administraci podatkowej
start learning
consent of the relevant tax administration
firma słup
start learning
pole company
wyprowadzenie dochodu
start learning
income derivation

You must sign in to write a comment