ochrona środowiska

 0    116 flashcards    anetatobys0
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zagrożone gatunki
start learning
endangered species
susza
start learning
a drought
globalne ocieplenie
start learning
global warming
powódź
start learning
a flood
węgiel
start learning
coal
zasoby odnawialne
start learning
renewable resources
wietrzenie skał
start learning
weathering of rocks
zniszczyć wierzchnią warstwę gleby
start learning
destroy the topsoil
nawozy
start learning
fertilizers
plon
start learning
crop
dżdżownica
start learning
earthworm
rasa owadów
start learning
insect breed
opierać się pestycydom
start learning
to resist pesticide
nawóz
start learning
manure
ogromny
start learning
vast
zdmuchnąć glebę
start learning
to blow away soil
zmyć ziemię
start learning
to wash away soil
cyna
start learning
tin
miedź
start learning
copper
płuca
start learning
lungs
zanieczyszczać uprawy
start learning
to contaminate crops
cynk
start learning
zinc
mangan
start learning
manganese
trujące odpady
start learning
poisonous waste
składowisko odpadów
start learning
landfill site
wyciek rozpuszczalnika
start learning
solvent leak
powódź
start learning
a flood
wapń
start learning
calcium
siarka
start learning
sulfur
potas
start learning
potassium
sód
start learning
sodium
azot
start learning
nitrogen
Zagrożenie dla zdrowia publicznego
start learning
A threat to public health
degradować olej
start learning
to degrade oil
Lepkość oleju
start learning
viscosity of oil
sprzątnąć gruz
start learning
to clean up debris
odpady górnicze
start learning
mine tailings
radioaktywny pył
start learning
radioactive fallout
niebezpieczna forma energii
start learning
hazardous form of energy
zaopatrzenie w wodę
start learning
water supply
Promienie słoneczne
start learning
sun's rays1
szkodliwych substancji
start learning
harmful substance
płodozmian
start learning
crop rotation
Ruda uranu
start learning
uranium ore
wody przybrzeżne
start learning
coastal water
obornik
start learning
Manure
łańcuch pokarmowy
start learning
the food chain
odpady kopalniane
start learning
mine waste
pływy
start learning
tides
Zainfekowany
start learning
infested
oczyszczone ścieki
start learning
treated sewage
szkodliwe zanieczyszczenia
start learning
harmful contaminants
prądy oceaniczne
start learning
ocean currents
uwalniane
start learning
discharged
obrzydliwy brud
start learning
sickening filth
fosforany
start learning
phosphates
kwitnienie alg
start learning
algae blooms
bezkrytycznie
start learning
indiscriminately
ścieki
start learning
sewage
spuszczony do kanalizacji
start learning
flushed down The drain
wybielanie
start learning
bleaching
wada
start learning
drawback
Związki
start learning
compounds
spadek / zmniejszenie
start learning
decrease
pozbawiony
start learning
devoid
szkodliwy
start learning
noxious
szamba
start learning
cesspits
zbiorniki paliwa
start learning
fuel tanks
ściek
start learning
sewage
przelewać
start learning
overflows
ograniczyć
start learning
to curb
zbiorniki
start learning
reservoirs
natężenie ruchu
start learning
traffic volume
zatłoczenie
start learning
congestion
nie do zniesienia
start learning
unbearable
azotany
start learning
nitrates
zapchane
start learning
chocked
sczerniałe
start learning
blackened
rozstrój żołądka
start learning
upset stomach
spaliny
start learning
fumes
zapalenie opon mózgowych
start learning
meaningitis
choroby układu oddechowego
start learning
respiratory diseases
ocenianie
start learning
assessing
mewy
start learning
seagulls
tlenek azotu
start learning
nitrogen oxide
dwutlenek siarki
start learning
sulphur dioxide
wydzielane
start learning
spewed
zanieczyszczenie
start learning
contamination
dodatkowy
start learning
additional
wyrzucać mokry osad
start learning
dump wet sludge
pomimo
start learning
despite
zawierać
start learning
to contain
brak światła słonecznego
start learning
lack of sunlight
ujawnić obecny stan
start learning
reveal The present state
praca na pełnych obrotach
start learning
work at full capacity
przekraczać maksymalne limity
start learning
exceed maximum limits
badać wyrywkowo
start learning
test at random
brać pod uwagę
start learning
take into account
stanowią zagrożenie dla zdrowia
start learning
pose A health hazard
ładuje akumulatory
start learning
recharges the batteries
Zalety
start learning
advantages
narusza wytyczne bezpieczeństwa
start learning
breaches the safety guidelines
wzrost zużycia paliwa
start learning
increase fuel consumption
kosztowne przeprojektowanie
start learning
expensive redesinging
naciskając na wdrożenie bardziej rygorystycznych przepisów
start learning
pressing for the implementation of more stringent laws
niechętnie poddać się
start learning
unwilling to give up
elektrownie spalające paliwa kopalniane
start learning
fossil fuel burning power stations
domagać się środków bezpieczeństwa
start learning
call for safeguards
znikają na zawsze
start learning
vanish forever
popełnianie gwałtu ekologicznego
start learning
commiting ecological rape
zrobić miejsce na
start learning
make way for
niewiele zyskuje w zamian
start learning
gains little in return
kontrolować rozmiar zniszczenia
start learning
monitor the extend of the damage
komercyjne wartościowe twarde drewno
start learning
commercialy valauble hardwoods
sadzonkować ogołocone tereny
start learning
replanting denuded areas with seedlings
Nadal nienaruszone
start learning
still intact

You must sign in to write a comment