Note to the reader

 0    58 flashcards    tomaszdrozdel
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
engender
Clear language engenders clear thought and clear thought is the most important benefit of education.
start learning
wywołać, być źródłem czegoś, zrodzić
Czysty język rodzi czyste myśli, a czyste myśli są najważniejszą zaletą w uczeniu się.
to assume
Many people assume that they need to attend to business school
start learning
zakładać, przyjmować coś
Wielu ludzi uważa, że powinni uczęszczać do szkoły biznesu.
vast majority
The vast majority are not benefiting from this development.
start learning
zdecydowana większość
Ogromna większość nie czerpie zysków z takiego rozwoju sytuacji.
principle
A man needs to have principles.
start learning
zasada
Człowiek musi mieć zasady.
introductory fee
start learning
Opłata wstępna
primer
start learning
elementarz, podstawowy, podkład
curriculum
start learning
program nauczania
from scratch
We had to start from scratch.
start learning
od zera, od początku
Musieliśmy zacząć od zera.
regardless of something
regardless of your current level
start learning
niezależnie od czegoś
bez względu na Twój obecny poziom
distill
start learning
destylować, wydobyć istotę czegoś
prudent
synonim: provident
start learning
roztropny, ostrożny, rozważny, rozsądny
approachable
start learning
przystępny (sposób, wiedza)
coverage
start learning
relacja, sprawozdanie
reap
start learning
zbierać (owoce pracy), korzystać (z wyniku czegoś)
tough
start learning
twardy, nieustępliwy, silny, wymagający
Angst
start learning
Niepokój, obawa, lęk
impostor syndrome
start learning
syndrom oszusta
fortunate
start learning
mający szczęście, szczęśliwy, pomyślny
undergraduate
start learning
student na studiach licencjackich
scholarship
start learning
stypendium naukowe
remarkable
start learning
niezwykły, warty odnotowania, godny uwagi, wybitny
crippling
start learning
rujnujący, przygniatający, paraliżujący, obezwładniający
burden
start learning
ciężar, brzemię, obciążenie (odpowiedzialność za coś)
briefly
start learning
pokrótce, zwięźle
enrolling
start learning
rekrutowanie, przyjmowanie (do szkoły, uniwersytetu, na kurs)
avid
start learning
zachłanny, żądny, gorliwy, entuzjastyczny
run a gauntlet
start learning
ryzykować coś, narażać się komuś
want out
start learning
wycofać się
chaff
start learning
plewy
bachelor's degree
start learning
licencjat
irreverence
start learning
brak należytego szacunku
worship
start learning
wielbić, czcić
haphazard
start learning
przypadek, los szczęścia
wade through something
start learning
przebrnąć przez coś (np. przez żmudną pracę)
admission
start learning
1. przyznanie się (do zrobienia czegoś złego) 2. przyjęcie (np. do szpitala; szkoły)
rescind
start learning
odwoływać
soon-to-be
start learning
wkrótce będzie
outraged
start learning
oburzony
unsurprisingly
start learning
jak można się było spodziewać
chase
start learning
ściagać, gonić, polować
holy cow!
start learning
jasna cholera
naive
start learning
naiwny
ineviteble
start learning
nieuniknione
attorney
start learning
(US) adwokat
be enlisted
start learning
być zaciągniętym, powołanym
household name
start learning
powszechnie znane nazwisko
compound
start learning
potęgować, powiększać, zwiększać, pogarszać sytuację
flounder
start learning
flądra / kuleć, mieć problemy (w biznesie)
contribute
start learning
przyczynić się
evaluete
start learning
oceniać
accurately
start learning
dokładnie
valid weakness
start learning
uzasadniona słabość
relentless
start learning
nieustępliwy, nieugięgty
lattice
start learning
krata, kratownica
enhance
start learning
zwiększyć, poprawiać
cognition
start learning
poznawanie, zrozumienie
relatedness
start learning
pokrewieństwo; związek (między dwiema rzeczami), powiązanie (ze sobą)
validation
start learning
legalizacja, uprawomocnienie, walidacja, konwalidacja

You must sign in to write a comment