Niemiecki "wykaz ważniejszych czasowników mocnych"

 0    100 flashcards    beti73
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
befehlen befahl befohlen
start learning
rozkazywać
beginnen begann begonnen
start learning
zaczynać
bieten bot geboten
start learning
oferować
binden | band | gebunden
start learning
wiązać
bitten bat gebeten
start learning
prosić
bleiben blieb geblieben
start learning
pozostawać
schreien - er schreit - schrie - geschrieren h
start learning
krzyczeć
schweigen - er schweigt - schwieg - geschwiegen h
start learning
milczeć
schwimmen schwamm geschwommen
start learning
pływać
schworen (o umlałt)
start learning
przysięgać
sehen sah gesehen
start learning
widzieć
sein war gewesen
start learning
być
singen sang gesungen
start learning
śpiewać
sitzen saß gesessen
start learning
siedzieć
sprechen sprach gesprochen
start learning
rozmawiać
springen - er springt - sprang - gesprungen s
start learning
skakać
stehen stand gestanden
start learning
stać
stehlen stiehlt, stahl, hat gestohlen
start learning
kraść
steigen stieg gestiegen
start learning
wspinać się
sterben starb gestorben
start learning
umierać
stoSSen stoSSt gestoSSen
start learning
popychać
streichen - er streicht - strich - gestrichen h
start learning
skreślać
streiten gestritten
start learning
kłócić się
tragen trug getragen
start learning
nosić
treffen traf getroffen
start learning
spotykać się
treiben - er treibt - trieb - getrieben h
start learning
pędzić
treten trat getreten
start learning
deptać
trinken trank getrunken
start learning
pić
tun tat getan
start learning
czynić
vergessen - vergaß - vergessen
start learning
zapominać
verlieren-verlor-verloren
start learning
zgubić/przegrać
vermeiden - er vermeidet - vermied - vermieden h
start learning
uniknąć
verschwinden-verschwand-verschwunden
start learning
znikać
verzeihen | verzieh | verziehen
start learning
przebaczać
wachsen-wuchs-gewachsen
start learning
rosnąć
waschen - wusch - gewaschen
start learning
myć
werben warb geworben
start learning
zjednywać/reklamować
werden wurde geworden
start learning
stawać się
wiegen wog gewogen
start learning
ważyć
ziehen zog gezogen
start learning
ciągnąć
zwingen zwang gezwungen
start learning
zmuszać
brechen brach gebrochen
start learning
łamać
empfangen - er empfängt! - empfing - empfangen h
start learning
przyjmować
empfehlen empfahl empfohlen
start learning
polecać
entscheiden entschied entschieden
start learning
decydować
essen aß gegessen
start learning
jeść
fahren fuhr gefahren
start learning
jechać
fallen fiel gefallen
start learning
upaść
fangen fing gefangen
start learning
łapać
finden fand gefunden
start learning
znajdować
fliegen flog geflogen
start learning
latać
frieren fror gefroren
start learning
marznąć
geben gab gegeben
start learning
dawać
gehen ging gegangen
start learning
iść
gelingen gelang gelungen
start learning
udać się
geschehen geschah geschehen
start learning
zdarzać się
gewinnen gewann gewonnen
start learning
wygrać
greifen greift, griff, hat gegriffen
start learning
sięgać
halten hielt gehalten
start learning
trzymać
hangen hing gehangen
start learning
wisieć
heben hob gehoben
start learning
podnosić
heisen hies geheisen
start learning
nazywać się
helfen half geholfen
start learning
pomagać
klingen - klang - geklungen
start learning
brzmieć
kommen kam gekommen
start learning
przychodzić
laden lud geladen
start learning
ładować
lassen ließ gelassen
start learning
kazać/pozwalać/zostawiać
laufen lief gelaufen
start learning
biegać
leiden litt gelitten
start learning
cierpieć
leihen lieh geliehen
start learning
pożyczać
lesen las gelesen
start learning
czytać
liegen lag gelegen
start learning
leżeć
lugen gelogen
start learning
kłamać
nehmen nahm genommen
start learning
brać/ wziać
raten riet geraten
start learning
radzić
riechen roch gerochen
start learning
wąchać/pachnieć
rufen rief gerufen
start learning
wołać
schaffen schuf geschaffen
start learning
stworzyć
scheinen schien geschienen
start learning
świecić/wydawać się
schieben schob geschoben
start learning
popychać
schießen schoss geschossen
start learning
strzelać
schlafen schlief geschlafen
start learning
spać
schlagen schlug geschlagen
start learning
bić/uderzać
schließen schloss geschlossen
start learning
zamykać
schreiben schrieb geschrieben
start learning
pisać
Inspirował się nim św. Augustyn
start learning
Cyceron
twórca doktryny filozoficzno-teologicznej i dzieła De civitate Dei
start learning
św. Augustyn
Cel poznania: Bóg i własna dusza; uważał, że wgląd we własną naturę pozwala odkryć prawdę, głównie o własnym istnieniu
start learning
św. Augustyn
Centralny element ontologii: Bóg (byt absolutny, przyczyna wszechrzeczy), dzięki niemu poznajemy świat, bo świat idealny połączony jest z Bogiem
start learning
św. Augustyn
Zajął stanowisko woluntarystyczne, pojęcie wolności formalnej (zdolność wyboru między dobrej a złem) i moralnej (ukształtowanie stałego nawyku unikania zła)
start learning
św. Augustyn
etyka indywidualna połączona z etyką społeczną w 2 światach: Civitas Dei (państwa bożego=wspólnota wszystkich dobrych); Civitas terrena (państwa szatana=wspólnota wszystkich złych) walka tych wspólnot prowadzi do doskonalenia ludzkości i triumfu dobra
start learning
św. Augustyn
Naturalna równość wszystkich, równouprawnienie kobiet
start learning
św. Augustyn
Szacunek do każdej pracy, przeciwnik niewolnictwa (sprzeczne z prawem bożym i naturą, zbliża się tu do stanowiska stoików)
start learning
św. Augustyn
Podstawa struktury społecznej: monogamiczne małżeństwo; rodzina -> państwo
start learning
św. Augustyn
W definicji państwa odwołanie do definicji Cycerona, ale eliminuje konstrukcję "węzła prawnego" (poganie nie znając Boga nie mogli powoływać się na prawo jako podstawę organizacji państowej)
start learning
św. Augustyn
Państwo jako wielka rozumna gromada, zespolona zgodną łącznością w umiłowanych przez siebie rzeczach
start learning
św. Augustyn
Nie skupia się na formach ustrojowych, ale na celach państwa. Podział wojen na sprawiedliwe i niesprawiedliwe
start learning
św. Augustyn
Porządek prawny tworzony przez państwo jest jednym z elementów zhierarchizowanych systemów porządków prawnych, które tworzone są przez odwieczne prawo Boże (lex aeterna); prawo naturalne (lex naturalis); prawo doczesne (lex temporalis)
start learning
św. Augustyn
Państwo i kościół to instytucje autonomiczne i powinny być niezależne
start learning
św. Augustyn
Przepisów sprzecznych z prawem naturalnym i tym samym Bożym nie należy wykonywać, prawo natury - zasady moralne wpisane przez Boga w duszy każdego człowieka, zasada nie czyń tego czego nie chcesz dla siebie
start learning
św. Augustyn

You must sign in to write a comment