Najważniejsze daty z historii. Powtórzenie do egzaminu.

4.5  17    68 flashcards    Clavia
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Chrzest Polski
start learning
966
Zjazd w Gnieźnie
start learning
1000
Podział Polski na dzielnice
start learning
1138
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego Konrada
start learning
1226
Najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą
start learning
1241
Początek wojny z Zakonem Krzyżackim
start learning
1327
Bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
start learning
1331
Zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia wojny z Krzyżakami
start learning
1335
Zawarcie pokoju w Kaliszu
start learning
1343
Unia polsko - litewska
start learning
1385
Bitwa pod Grunwaldem
start learning
1410
Pokój w Toruniu
start learning
1411
Wojna z Krzyżakami zakończona pokojem w Brześciu Kujawskim
start learning
1431-1435
Bitwa po Warną
start learning
1444
Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
start learning
1454-1466
II pokój w Toruniu
start learning
1466
Ostatnia wojna Zakonu Krzyżackiego z Polską
start learning
1519-1521
Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
start learning
1525
Unia lubelska z Litwą
start learning
1569
Unia sandomierska, porozumienie wszystkich wyznań protestanckich (z wyjątkiem arian), że nie będą się wzajemnie zwalczać
start learning
1570
Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
start learning
1573
Unia brzeska
start learning
1596
Początek wojny ze Szwedami
start learning
1600
Bitwa pod Kircholmem
start learning
1605
Wojna trzydziestoletnia
start learning
1618-1648
Rozejm ze Szwedami w Mitawie
start learning
1622
Bitwa morska pod Oliwą
start learning
1627
Pokój w Altmarku
start learning
1629
Wojny polsko-rosyjskie
start learning
1609-1619
Wojny polsko-tureckie
start learning
1620-1699
Klęska pod Cecorą
start learning
1620
Bitwa pod Chocimiem
start learning
1621
Najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego
start learning
1672
Zwycięstwo pod Chocimiem
start learning
1673
Odsiecz wiedeńska
start learning
1683
Pokój w Karłowicach
start learning
1699
Sejm Niemy
start learning
1717
Konfederacja barska
start learning
1768-1772
I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
start learning
1772
Sejm Wielki Czteroletni
start learning
1788-1792
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
start learning
1791
Konfederacja Targowicka
start learning
1792
II rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
start learning
1793
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
start learning
1797
Utworzenie Królestwa Polskiego
start learning
1807
Wojna z Austrią
start learning
1809
Utworzenie Królestwa Polskiego
start learning
1816
Wybuch powstania listopadowego
start learning
1830
Wybuch powstania krakowskiego
start learning
1846
Wybuch powstania styczniowego
start learning
1863
I wojna światowa
start learning
1914-1918
Utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudzkiego
start learning
1914
Odzyskanie niepodległości
start learning
1918
Uchwalenie Małej Konstytucji
start learning
1919
Wojna polsko-bolszewicka
start learning
1919-1921
Bitwa warszawska (Cud nad Wisłą)
start learning
1921
Traktat ryski, ustanowienie granic Polski
start learning
1921
Konstytucja marcowa
start learning
1926
Zamach majowy marszałka Józefa Piłsudzkiego
start learning
1926
Zerwanie przez Niemcy paktu o nieagresji Polski, wybuch II wojny światowej
start learning
1939
Powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego
start learning
1940-1945
Powstanie w getcie warszawskim
start learning
1943
Wybuch Powstania Warszawskiego
start learning
1944
Zakończenie II wojny światowej, konfederacja w Jałcie, bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy, konfederacja w Poczdamie
start learning
1945
Polska w okresie stalinizmu
start learning
1947-1956
Powstanie NSZZ „Solidarność”
start learning
1980
Powstanie stanu wojennego w Polsce
start learning
1981
Obrady Okrągłego Stołu, koniec rządów komunistycznych
start learning
1989

Powtórzenie do egzaminu gimnazjalnego - historia dla każdego

Egzamin gimnazjalny z historii to wyzwanie, z którym musi zmierzyć się każdy uczeń gimnazjum. Wielu uczniów obawia się tego egzaminu i generuje on u nich dużo stresu. Jednak składa on się jedynie z zamkniętych zadań, co jest sporym ułatwieniem. Zadania są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi. Najczęściej zadania dobrane są tak, aby odwoływały się do różnych epok i tematyki, a także do zróżnicowanych materiałów źródłowych. Dlatego tak ważne jest przygotowanie się w sposób kompleksowy i korzystanie z dobrych materiałów naukowych. Najważniejsze daty historyczne, które zostały przygotowane przez Fiszkotekę gwarantuje skuteczne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

Najważniejsze daty — historia z Fiszkoteką!

Nasza lekcja została stworzona w taki sposób, aby nauka była skuteczna i intuicyjna, zawiera najważniejsze daty. Historia może być naprawdę ciekawa, jeżeli zostanie przedstawiona w odpowiedni sposób. Tak właśnie jest w Fiszkotece. Podczas lekcji poznasz najważniejsze daty w historii Polski oraz świata, które z pewnością zapamiętasz na długo. Polecamy także inne lekcje dostępne na naszej platformie: historia Polski - daty, królowie Polski -daty panowania oraz różne daty z historii.

Jak uczyć się dat?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: z Fiszkoteką. Nasza innowacyjna metoda umożliwia zapamiętywanie w rekordowo krótkim czasie. W lekcjach z naszej oferty można uczyć się na wiele sposobów. Do każdej fiszki dołączone są nagrania, podczas których możesz ćwiczyć razem z lektorem. To idealny sposób na naukę szczególnie dla słuchowców. Inteligentny System Powtórek pozwala na intuicyjne powracanie do przerobionego materiału, dzięki czemu szybko i skutecznie można odświeżyć sobie wiedzę. Z naszym system szybko zapamiętasz daty - historia. Gimnazjum na pewno skończysz usatysfakcjonowany z dobrym wynikiem! Dodatkowo możesz ściągać nagrania mp3 i uczyć się gdzie tylko zapragniesz: na spacerze, czy podczas drogi do szkoły.

You must sign in to write a comment