mowa zależna

 0    37 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zgodzić się
start learning
agree [to]
twierdzić
start learning
claim [to]
żądać
start learning
demand [to]
oferować, proponować
start learning
offer [to]
obiecać, zapewniać
start learning
promise [to]
odmawiać, odrzucać
start learning
refuse [to]
grozić
start learning
threaten [to]
doradzać / radzić / poradzić
start learning
advise [sb to]
zapytać, poprosić
start learning
ask [sb to]
błagać
start learning
beg [sb to] (begged)
rozkazać
start learning
command [sb to]
zachęcać, namawiać
start learning
encourage [sb to]
zabraniać, zakazać
start learning
forbid [sb to] (forbade)
zapraszać
start learning
invite [sb to]
nakazać
start learning
order [sb to]
przypominać
start learning
remind [sb to]
ostrzegać
start learning
warn [sb to]
oskarżać
start learning
accuse sb of [ing]
przyznać
start learning
admit(to) [ing] (admitted)
przepraszać
start learning
apologise for [ing]
chwalić się
start learning
boast of [ing]
narzekać
start learning
complain (to sb) of/about [ing]
zaprzeczać
start learning
deny [ing] (denied)
nalegać
start learning
insist on [ing]
sugerować, proponować
start learning
suggest [ing]
wyjaśnić, tłumaczyć
start learning
explain
poinformować
start learning
inform sb
spostrzec, zauważyć
start learning
remarked
ogłosić, obwieścić
start learning
announced
nalegać, namawiać
start learning
urged
zapewniać
start learning
assured
instruować, nauczać
start learning
instructed
krzyknąć, zawołać
start learning
exclaimed
dowiadywać się, zapytać
start learning
enquired
zgłaszać
start learning
reported
stwierdzić, oświadczyć
start learning
stated
podkreślać
start learning
stressed

You must sign in to write a comment