Moja pierwsza lekcja

 0    92 flashcards    dominikaabramczyk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przeprowadzic reformy
start learning
carry out a reform
parlament
start learning
parliament
wywołać skandal
start learning
cause a scandal
państwo
start learning
a state
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
okręg wyborczy
start learning
a constituency
wicepremier
start learning
Deputy Prime Minister
elektorat
start learning
electorate
stworzyc koalicje
start learning
form a coalition
mieć złą prasę
start learning
get bad press
spełniać obietnice
start learning
honour a promise
ujawnic informacje
start learning
leak information
ustawodawstwo
start learning
legislation
kandydować na urząd
start learning
run for office
odbyć kadencję
start learning
serve a term
specjalista odpowiadający za wizerunek publiczny polityka
start learning
spin doctor
choroby zakaźne
start learning
contagious diseases
wspomagać wzrost gospodarczy
start learning
encourage economic growth
zasoby finansowe
start learning
financial resources
utworzenie, powstanie
start learning
formation
wywodzic sie z
start learning
have origins in
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
podpisać traktat
start learning
sign treaty
waluta
start learning
currency
wywołać skandal
start learning
scandal
hymn
start learning
anthem
główna siedziba
start learning
headquarters
siły zbrojne
start learning
armed forces
bomba
start learning
bomb
wojna domowa
start learning
civil war
cywil
start learning
civilian
konflikt wewnetrzny
start learning
domestic conflict
wybuchnąć
start learning
explode
walki
start learning
fighting
sprawy zagraniczne
start learning
foreign affairs
miedzynarodowy
start learning
an international
najechać/inwazja
start learning
invasion
interwencja wojskowa
start learning
military intervention
petycja
start learning
petition
marsz prostestancyjny
start learning
protest march
bunt
start learning
rebellion
zamieszki, rozruchy
start learning
riot
poddać sie
start learning
surrender
terrorysta
start learning
a terrorist
przemoc
start learning
violence
broń masowego rażenia
start learning
weapons of mass destruction
pokój na świecie
start learning
peace in the world
pociski gumowe
start learning
Rubber bullets
wycofać oddziały wojskowe
start learning
withdraw troops
podpisać traktat
start learning
sign treaty
powstanie
start learning
uprising
armatki wodne
start learning
water cannon
włamać sie do
start learning
break into
złamać prawo
start learning
to break the law
porwanie/porywacz
start learning
kidnapping / kidnapper
rozbój
start learning
mugging
drobne przestepstwo
start learning
minor crime
kradzieże w sklepach
start learning
shoplifting
kradzież
start learning
stealing
podpalenie
start learning
an arson
dokonać zamachu
start learning
assassinate
szantaż
start learning
blackmail
łapówkarstwo
start learning
bribery
zakładnik
start learning
hostage
okup
start learning
ransom
przemyt
start learning
smuggling
nękanie
start learning
stalking
ofiara
start learning
a victim
oskarżyc
start learning
accuse
alibi
start learning
an alibi
zakazać
start learning
ban
być niezgodnym z prawem
start learning
be against the law
postawić zarzuty
start learning
put charges
prace społeczne
start learning
social work
sąd
start learning
a court
wskaźnik przestępczości
start learning
crime rate
obrona/bronić
start learning
defend / protect
detektyw
start learning
a detective
naoczny świadek
start learning
an eyewitness
uznać kogoś za winnego
start learning
find someone guilty
ukarać grzywną lub mandatem
start learning
fine
nielegalny
start learning
illegal
uwięzienie
start learning
imprisonment
prowadzić śledztwo
start learning
investigate
sedzia
start learning
judge
ława przysięgłych
start learning
a jury
przestępca
start learning
a criminal; offender
prokurator
start learning
prosecutor
zgłosić przestępstwo
start learning
report a crime
skazać
start learning
to sentence
podejrzany
start learning
a suspect
proces sądowy
start learning
trial

You must sign in to write a comment