module 3 ćwiczenia

 0    142 flashcards    patrycjahucko
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
cybermenedżer
start learning
cyber manager
nanopielęgniarka
start learning
nano-nurse
rolnik prowadzący uprawy roślin w systemie "wertykalnego rolnictwa"
start learning
vertical farmer
wirtualny ochroniarz
start learning
virtual security guard
prawnik, adwokat
start learning
attorney
bankier
start learning
banker
dentysta
start learning
dentist
odkrywca
start learning
explorer
strażnik
start learning
guard
sędzia
start learning
judge
prawnik
start learning
lawyer
sanitariusz, ratownik medyczny
start learning
paramedic
asystent, asystentka
start learning
personal assistant
filozof
start learning
philosopher
lekarz
start learning
physician
reporter
start learning
reporter
sprzedawca
start learning
salesman
sekretarz
start learning
secretary
chirurg
start learning
surgeon
maszynistka
start learning
typist
firma
start learning
company
sąd
start learning
court
fabryka
start learning
factory
laboratorium
start learning
laboratory
biblioteka
start learning
library
biuro
start learning
office
restauracja
start learning
restaurant
uniwersytet
start learning
university
kariera
start learning
career
zarobki
start learning
earnings
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
dochód
start learning
income
pozycja
start learning
position
zawód
start learning
profession
stanowisko, ranga
start learning
rank
zawód
start learning
occupation
pensja
start learning
salary
zmiana
start learning
shift
personel
start learning
staff
napiwek
start learning
tip
trening
start learning
training
trener
start learning
trainer
pracownik
start learning
worker
kandydant
start learning
applicant
umiejętności komunikacyjne
start learning
communication skills
koncentracja
start learning
concentration
doświadczenie
start learning
experience
stopień naukowy
start learning
degree
płynność
start learning
fluency
idealny kandydat
start learning
ideal candidate
odpowiedzialność
start learning
responsibility
wiedza
start learning
knowledge
kwalifikacje
start learning
qualifications
ubiegać się o
start learning
apply for
sprawdzić
start learning
check
zarabiać
start learning
earn
zwolnić
start learning
fire
wiązać się z czymś
start learning
involve
szukać
start learning
look for
tracić
start learning
lose
rzucić coś
start learning
quit
zrezygnować
start learning
resign
przejść na emeryture
start learning
retire
pracujący jako wolny strzelec, wykonujący prace zlecone
start learning
freelance (modifier)
na pełny etat
start learning
full-time
nisko płatny
start learning
low-paid
na część etatu
start learning
Part-time
stały
start learning
permanent
tymczasowy
start learning
temporary
dobrze platny
start learning
well-paid
skłonny do współpracy
start learning
cooperative
twórczy
start learning
creative
skuteczny
start learning
efficient
entuzjastyczny
start learning
enthusiastic
pracowity
start learning
hard-working
zorganizowany
start learning
organised
szybko się uczący
start learning
quick learner
cierpliwy
start learning
patient
uprzejmy
start learning
polite
punktualny
start learning
punctual
wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej
start learning
attend in the interview
zarabiać na życie
start learning
earn a living
dostać awans
start learning
get a promotion
dostać podwyżkę
start learning
get a rise
nadążać za czymś
start learning
keep up-to date with something
szukać pracy
start learning
look for a job
stracić pracę
start learning
lose one's job
dotrzymywać terminów
start learning
meet deadlines
rzucić pracę
start learning
quit one's job
rozpocząć nową pracę
start learning
start a new job
napisać CV
start learning
write a CV
pracować w zespole
start learning
work as part of a team
spędzać dużo czasu w pracy
start learning
work long hours
oszukiwać podczas testu/egzaminu
start learning
cheat in a test/exam
robić, co w naszej mocy
start learning
do one's best
zrezygnować (z kursu, zajęć), rzucić (szkołę) itp.
start learning
drop out of (class/school/etc)
nie zaliczyć testu
start learning
fail a test
zapisać się za pośrednictwem internetu
start learning
enrol online
ukończyć szkołę
start learning
graduate from school
mieć tytuł zawodowy
start learning
hold a professional degree
zdać test
start learning
pass a test
wymagać dobrego opanowania/dobrej znajomości czegoś
start learning
require a good command of something
ponownie przystąpić do testu
start learning
resit a test
przystąpić do testu
start learning
sit a test
powtarzać materiał do testu
start learning
revise for a test
szkolenictwo obowiązkowe
start learning
compulsory education
nauka na odległość
start learning
distance learning
wyniki egzaminu
start learning
exam results
wyższe studia
start learning
higher education
szkoła prywatna
start learning
private school
szkoła państwowa
start learning
state school
raport o wynikach w nauce, świadectwo szkolne
start learning
student report
czesne
start learning
tuition fees
świadectwo
start learning
certificate
kurs
start learning
course
stopień
start learning
grade
ocena
start learning
mark
semestr
start learning
term
zajęcia praktyczno-techniczne
start learning
Design and Technology
teleinformatyka
start learning
ICT (Information and Communication Technology)
wychowanie fizyczne
start learning
PE (physical education)
fizyka
start learning
Physics
kolega/koleżanka z klasy
start learning
classmate
dyrektor/ dyrektorka szkoły
start learning
head teacher
bibliotekarz/bibliotekarka
start learning
librarian
profesor
start learning
professor
uczeń
start learning
pupil
nauczyciel
start learning
teacher
klasa
start learning
classroom
świetlica
start learning
common room
korytarz
start learning
corridor
sala gimnastyczna
start learning
gym
sala komputerowa
start learning
ICT suite
biblioteka
start learning
library
biuro
start learning
office
boisko
start learning
playing field
szkoła policealna
start learning
college
przedszkole
start learning
nursery school
szkoła podstawowa
start learning
primary school
szkoła średnia
start learning
secondary school
uniwersytet
start learning
university

You must sign in to write a comment