MIDTERM Alma 7-9 units

 0    20 flashcards    aniawielgus
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jeśli jesteś głodna, to pójdziemy do restauracji
start learning
If you are hungry, then we will go to the restaurant
Second Conditional
Gdyby moja mama wolniej jechała, zobaczyliśmy piękny krajobraz Francji
start learning
if my mother had driving more slowly we would have seen the beautiful views in France
Third Conditional
Jeśli nie będziesz pić, będziesz spragniona.
start learning
If you do not drink, you are thirsty.
Zero Conditional
Jeśli wygram dużo pieniędzy na loterii, to wybuduje dużą ville
start learning
If I won a lot of money in the lottery, I would build a large ville
Chciałabym bym mieć telefon
start learning
I wish I had a phone call
Używamy I wish+past simple kiedy mówimy o rzeczach, które mogą stać się prawda
Chciałabym mieć psa
start learning
I wish I had a dog
Tom went to the supermarket_____buy some fruits so that/to
start learning
Tom went to the supermarket TO buy fruit
We went____ the park to play football
start learning
We went TO the park to play football
I bought computer ______ I Could send emails
start learning
I bought computer SO THAT I Could send emails
hard
rozwinięcie COMPARITIVE
start learning
Harder
Far
start learning
Further
badly
start learning
worse
well
start learning
better
Wolałabym zostać w domu
would rather/had better
start learning
I'd rather stay home
Lepiej zjedz więcej owoców
start learning
You'd better eat more fruit
Lepiej załóż płaszcz
start learning
You'd better wear a coat
Wolałabym powiedzieć nauczycielowi
start learning
I'd rather say to the teacher
I like it
Reporter statements
start learning
She said she liked it
'We are climbing The Tower'
start learning
She said they were climbing the tower
'Why did you can dance'
start learning
They asked her why she can dance

You must sign in to write a comment