media laeson 2

 0    75 flashcards    masztakowskil
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
drażniący, wkurzający dokuczliwy
start learning
annoying
zabawny, ropzrywkowy
start learning
entertaining
ekscytujacy
start learning
exciting
porywający
start learning
grriping
niesamowity, niestworzony, niewiarygodny
start learning
incredible
mdły
start learning
nauseating
poruszający
start learning
moving
bezsensowny
start learning
nonsense
nierealistyczny
start learning
unrealistic
niewart obejrzenia
start learning
unwatchable
połaczyć z/ łączyć z
start learning
to colocate with
reklama
start learning
commersial
reklamy
start learning
advertising
cyfrowa televizja
start learning
digital TV
w telewizji
start learning
on the TV
ekran
start learning
screen
zestaw, seria
start learning
set
widzowie, odbiorcy
start learning
viewers
w przeciwieństwie
start learning
unlike
około
start learning
around
ocaleć, zachować
start learning
to survive
datować
start learning
to date
nadawać
start learning
to broudcast
forma, kondycja
start learning
condition
wyświetlać
start learning
o screen
przełomowy, punkt zwrotny
start learning
landmark
pewnie
start learning
firmly
ustanowić
start learning
to set up
równoważność
start learning
equivalent
wejść, wstąpić wpisać
start learning
to enter
zawody konkurencje
start learning
competition
rozdzaj
start learning
kind of
podobny do
start learning
similar to
użyć do
start learning
use for
używać przez
start learning
use by
urząd miasta
start learning
City Hall
przedszkole, przedszkolak
start learning
preschool
bezsensowny
start learning
senseless
nadawać
start learning
to broadcast
reklamy
start learning
ads
odcinek
start learning
section
tygodnik
start learning
weekly magazine
prasa
start learning
press
znakomity
start learning
excellent
urlop macierzyński
start learning
maternity leave
teleturniej
start learning
game show
w ciągu dnia
start learning
in the Day
inna osoba
start learning
another person
inni ludzie
start learning
other people
codziennie
start learning
daily
tygodniowy
start learning
weekly
miesięczny
start learning
monthly
coroczny
start learning
yearly
dwutygodnik
start learning
biweekly
wyjątek
start learning
exception
działka rekreacyjna
start learning
allotment
wziąć udział w
start learning
take part in
słabość
start learning
weakness
słaby
start learning
weak
Słabości
start learning
weaknesses
kontynuować
start learning
to go on
surowy
start learning
strict
skóra
start learning
skin
czasami
start learning
at times
być przyzwyczajonym do czegoś
My wife is used to my snoring
start learning
be used to sth
spódnica
start learning
skirt
luźny
start learning
loose
broda
start learning
a beard
koszula
start learning
shirt
krawat
start learning
tie
niski
start learning
short
kolano
start learning
knee
szczupły
start learning
slim, lean
nadużycie
start learning
misuse
prawdziwy
start learning
genuine

You must sign in to write a comment