Matematyka dyskretna

 0    10 flashcards    pawelsna
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Co nazywamy drzewem?
start learning
Drzewem nazywamy graf spójny i acykliczny.
Jakie grafy mają drzewo spinające?
start learning
Każdy graf spójny ma drzewo spinające.
Podaj warunek wystarczający na to, aby graf nieskierowany miał cykl Eulera.
start learning
Warunkiem koniecznym i wystarczającym na to by spójny graf nieskierowany miał cykl Eulera jest parzystość stopni wszystkich wierzchołków.
Co nazywamy grafem spójnym?
start learning
Graf którego każdy wierzchołek jest osiągalny z każdego innego nazywamy grafem spójnym.
Podaj warunek na to, by graf miał cykl Hamiltona.
start learning
Grafem hamiltonowskim w szczególności jest każdy graf pełny, posiadający przynajmniej 3 wierzchołki oraz opisujący wielościan foremny.
Podaj warunek na to, aby krawędź e była częścią cyklu.
start learning
Jeśli e jest krawędzią w zamkniętej drodze prostej w grafie G to e należy do jakiegoś cyklu.
Co nazywamy izomorfizmem grafu G na graf H?
start learning
Grafy G i H nazywamy izomorficznymi, jeżeli istnieje bijekcja zbioru wierzchołków grafu G na zbiór wierzchołków grafu H, która zachowuje strukturę grafu (krawędzie). Intuicyjnie oznacza to, że grafy G i H są tym samym grafem, jedynie poddanym jakiejś permutacji wierzchołków.
Podaj warunek na to, aby graf bez pętli i krawędzi wielokrotnych, mający n wierzchołków, był drzewem.
start learning
Graf bez pętli i krawędzi wielokrotnych (graf prosty) jest drzewem jedynie wtedy gdy spełniony jest jeden z warunków (podane niżej warunki są równoważne): • Każde dwa wierzchołki G są połączone dokładnie jedną drogą prostą. • G jest spójny, ale przestaje być spójny po usunięciu jakiejkolwiek krawędzi • G jest acykliczny, ale przestaje być acykliczny po dodaniu jakiejkolwiek krawędzi
Jak wiążą się ze sobą stopnie wierzchołków grafu i liczba krawędzi? Objaśnij użyte symbole.
start learning
Suma stopni wierzchołków grafu jest dwa razy większa od liczby krawędzi. To znaczy € deg(v) = 2 E(G) v∈V (G) Σ.
Podaj twierdzenie Eulera dla grafów skierowanych.
start learning
Graf skierowany posiada drogę Eulera, gdy wszystkie wierzchołki z wyjątkiem dwóch mają takie same stopnie wychodzące i wchodzące, w jednym z tych dwóch wierzchołków stopień wychodzący jest o 1 większy niż wchodzący a w drugim odwrotnie. Inaczej skierowany graf eulerowski definiowany jest jako graf silnie spójny, w którym dla każdego wierzchołka grafu liczba krawędzi wchodzących jest równa ilości krawędzi wychodzących.

Matematyka dyskretna - co to takiego?

Matematyka dyskretna to wszystkie działy matematyki, które zajmują się badaniem struktur nieciągłych, czyli skończonych lub przeliczalnych. Matematyka dyskretna stała się popularna w ostatnich latach dzięki zastosowaniom w informatyce. Jest to część matematyki, która posługuje się obiektami dyskretnymi, czyli takimi, które można oddzielić od innych. Niektóre z działów i tematów mających silny związek z matematyką dyskretną to: kombinatoryka, logika, teoria, mnogości czy teoria grafów i liczb.

Grafy, cykle i oznaczenia - poznaj matematykę dyskretną!

Prezentowana przez nas lekcja pozwala poznać takie aspekty matematyki dyskretnej jak: cykl hamiltona, cykl Eulera, graf spójny i wiele innych. Zapoznasz się z teorią i najważniejszymi twierdzeniami związanymi z tą częścią matematyki. Jest to lekcja, która może być szczególnie przydatna dla osób związanych z informatyką. Polecamy także inne nasze lekcje: wzory matematyczne, podstawowe pojęcia informatyczne oraz układy wejścia i wyjścia.

Nauka z Fiszkoteką

Opracowany przez nas sposób nauki opiera się na tradycyjnych fiszkach, które zostały przedstawione w efektowny, interaktywny sposób. Pozwala to na naukę za pomocą wszystkich zmysłów i solidną powtórkę wiedzy. Największą zaletą naszej metody jest fakt, że można uczyć się na wiele sposobów, co sprawia, że ciężko wpaść w rutynę i monotonię Z nami szybko i skutecznie zapamiętasz co to jest graf eulerowski ,oznaczenie indukcji i wiele innych. Dołącz do Fiszkoteki i zobacz na własnej skórze, jak skutecznie można się z nami uczyć!

You must sign in to write a comment