March 2020 part 2

 0    52 flashcards    zajustka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
robić wszystko, co w czyjejś mocy
start learning
to do everything in one's power
wypełnić formularz,
start learning
to fill in a form,
wymogi formalne
start learning
formal requirements
Nic nie słyszałam
start learning
I didn't hear anything; I heard nothing
"Wrócił do nas" z wieloma pytaniami.
start learning
He got back to us with many questions.
obiekt, pomieszczenie
start learning
facility
przedmiot
start learning
object
literówka
start learning
a typo
okazało się, że...
start learning
it turned out that...
ciągłość
start learning
continuity
martwić się o coś
start learning
to be worried about sth
Ciężarówka utknęła na granicy.
start learning
The truck got stuck on the border.
umożliwić szybszy transport
start learning
to enable faster transport
średni, przeciętny
start learning
average
Przepraszam za spóźnioną odpowiedź
start learning
Sorry for the delayed response
o ile wiem
start learning
as far as I know
odpowiedź na pytanie
start learning
an answer, response, reply to a question
odpowiedzieć na pytanie
start learning
to answer a question; to reply, respond TO a question
włożyć, wsunąć coś w coś
start learning
to insert sth into sth
X lub Y
start learning
either X or Y
ani X, ani Y
start learning
neither X nor Y
popierać coś
start learning
to be in favour of sth
przyspieszyć coś
start learning
to speed sth up
z powodu
start learning
due to; because of
Właśnie miałam do ciebie zadzwonić.
start learning
I was just about to call you.
drzwi dwuskrzydłowe
start learning
two-leaf door
początkowy, wstępny
start learning
initial
zasuwka, rygiel
start learning
latch
poprzeczka
start learning
bar
Poradzę sobie z większością problemów przez telefon.
start learning
I can deal with most problems over the phone.
zbyt mało czasu
start learning
too little time
tory kolejowe
start learning
railway tracks
czerpać korzyść z czegoś
start learning
to benefit from sth
sprzęt elektroniczny
start learning
electronic equipment
sprzedaż i dostawa online
start learning
online sales and delivery
cierpieć na coś
start learning
to suffer from sth
jednorazowy
start learning
disposable
pracować na zmiany
start learning
to work shifts
środki bezpieczeństwa
start learning
security measures
gęsto zaludniony obszar
start learning
a densely populated area
to zależy od czegoś
start learning
it depends on sth
z naszej strony
start learning
at our end, on our part
Jakie były ustalenia?
start learning
What were the arrangements?
Co ustaliliśmy?
start learning
What did we arrange?
W tej chwili naszym największym zmartwieniem jest...
start learning
Our biggest concern at the moment is...
zauważyć coś
start learning
to notice sth
rzucić okiem na coś
start learning
to take a look at sth
gruntowny, dokładny
start learning
thorough
analizujemy tę sprawę
start learning
we are looking into the matter
zatwierdzać
start learning
to approve
budynki mieszkalne i biurowe
start learning
residential and office buildings
oba / obaj / obie / oboje
start learning
both

You must sign in to write a comment