Makroekonomia - 5. rozdział (Oszczędności, inwestycje i system finansowy)

 0    19 flashcards    Lokinho7
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
system finansowy - definicja(?)
start learning
zbiór instytucji, które pomagają dopasować oszczędności jednej osoby do planów inwestycyjnych innej osoby
rynki finansowe - definicja(?)
start learning
instytucje finansowe, za których pośrednictwem oszczędzający mogą bezpośrednio przekazać pieniądze pożyczającym
obligacja - definicja(?)
start learning
dłużny papier wartościowy
Obligacje długoterminowe są obarczone większym ryzykiem, dlatego są zazwyczaj wyżej oprocentowane!!!
obligacje śmieciowe - definicja(?)
start learning
obligacje wyemitowane przez przedsiębiorstwa o niepewnej sytuacji finansowej
akcja - definicja(?)
start learning
papier wartościowy stanowiący tytuł współwłasności przedsiębiorstwa
Pozyskiwanie funduszy przez (1) emisję akcji, (2) emisję obligacji
start learning
(1) Emisja akcji - FINANSOWANIE KAPITAŁOWE, (2) Emisja obligacji - FINANSOWANIE DŁUŻNE
pośrednicy finansowi - definicja(?)
start learning
instytucje, do których trafiają pieniądze oszczędzających, zanim zostaną przekazane pożyczającym
np. banki i fundusze inwestycyjne
fundusz inwestycyjny - definicja(?)
start learning
instytucja, która oferuje oszczędzającym jednostki uczestnictwa, a wpływy z ich sprzedaży przeznaczają na zakup portfela akcji i obligacji
Pobierają od 0,5 do 2% wartości aktywów funduszu rocznie w ramach zysku.
fundusz powierniczy a fundusz inwestycyjny - różnica
start learning
W funduszu powierniczym emitowane są nowe jednostki uczestnictwa, a w inwestycyjnym trzeba zakupić istniejące.
Fundusz powierniczy zwany jest też otwartym!!!
swapy ryzyka kredytowego - definicja(?)
CDS - Credit Default Swap
start learning
instrument finansowy stanowiący ubezpieczenie posiadacza obligacji przed ryzykiem niewykonania zobowiązania przez dłużnika
rynek subprime - definicja(?)
start learning
osoby, które ze względu na niską wiarygodność kredytową nie były wcześniej postrzegane przez instytucje finansowe jako potencjalni klienci
oszczędności narodowe (oszczędności) - definicja(?)
wzór
start learning
łączny dochód w gospodarce pomniejszony o wydatki konsumpcyjne i wydatki publiczne
Y - PKB; T - kwota podatków; C - konsumpcja; G - wydatki publiczne;
S = (Y - T - C) + (T - G)
oszczędności prywatne - definicja(?)
wzór
start learning
część dochodu, która pozostaje gospodarstwom domowym po opłaceniu podatków i konsumpcji
Y - PKB; T - kwota podatków; C - konsumpcja;
oszczędności prywatne = Y - T - C
oszczędności publiczne - definicja(?)
wzór
start learning
część dochodów podatkowych, która pozostaje państwu po opłaceniu wydatków publicznych
T - kwota podatków; G - wydatki publiczne;
oszczędności publiczne = T - G
rynek funduszy pożyczkowych - definicja(?)
start learning
rynek, na którym osoby oszczędzające oferują fundusze do wykorzystania, a osoby potrzebujące środków na inwestycje zgłaszają zapotrzebowanie na fundusze
Polityka nr. 1: instrumenty zachęcające do oszczędzania
(1) PRZYKŁAD, (2) PRZESUNIĘCIE KRZYWEJ, (3) SKUTEK
start learning
(1) Zmniejszenie podatku dochodowego, (2) Przesunięcie krzywej podaży w prawo, (3) Wzrost funduszy pożyczkowych i obniżenie stóp procentowych
Polityka nr. 2: instrumenty zachęcające do inwestowania
(1) PRZYKŁAD, (2) PRZESUNIĘCIE KRZYWEJ I (3) SKUTEK
start learning
(1) Ulgi podatkowe na inwestycje, (2) Przesunięcie krzywej popytu w prawo, (3) Wzrost funduszy pożyczkowych i podwyższenie stóp procentowych
Polityka nr. 3: deficyt budżetowy i nadwyżka budżetowa
(1) PRZYKŁAD, (2) PRZESUNIĘCIE KRZYWEJ I (3) SKUTEK
start learning
(1) Deficyt budżetowy, (2) Przesunięcie krzywej podaży w lewo, (3) Spadek funduszy pożyczkowych i podwyższenie stóp procentowych
Zmniejszenie oszczędności państwowych -> zmniejszenie oszczędności
wypieranie - definicja(?)
start learning
obniżenie poziomu inwestycji na skutek wzrostu długu publicznego

You must sign in to write a comment