makro i mikro elemmentty

 0    40 flashcards    ibella4143
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
związki organiczne
start learning
subst. oparte na łańcuchach węglowych
związki nieorganiczne
start learning
brak węgla Wyjątki: H2CO3 i CO2
związki organiczne wym.
start learning
białka /cukry/tłuszcze/kw. nukleinowe
makroelementy
start learning
w suchej masie przekraczają o. o1 %
mikroelementy
start learning
w suchej masie jest ich mniej niż 0,01 %
pierwiastki biogenne
start learning
warunkujące życie: C/O/H/N/S/P
C, H,O
start learning
podstawowe składniki białek i tłuszczy
Tlen
start learning
utlenianie komórkowe w mitohondriah
Siarka(S), Azot(N)
start learning
wchodzą w skład białek i kw. nukleinowych
Cl-
start learning
utrzymuje równowagę jonową org. wpływa na uwodnienie org. bierze udział w przew. impulsów nerw. *mukowiscydoza(w płucach) & zakłóca fotosynteze
Cu+
start learning
składnik wielu enzymów b. u w tworzeniu hemoglobiny & usychanie końcówek liści, wierzchołków pędów, bieleją liście
F-
start learning
składnik szkliwa nazębnego, chroni przed prucnicą
Zn 2+
start learning
wspomaga układ odpornościowy bierze udział w tworzeniu białek i insuliny *brak apetytu, łamliwość włosów i paznokci, trudne gojenie się ran & zahamowanie wzrostu
Sole min.
start learning
składniki bud. kości f. regulujące uwodnienie org. f. osmatyczne i buforujące (tłuszcz) f. regulująca, bud. enzymy /hormony
Woda
start learning
bud. biegunowa dzięki dział. telnu Polarna i dipol.
Woda- rozpuszczalnik
start learning
dla subst. polarnych
woda.
start learning
środ. reakcji kom, organizmów substr. i prod. reakcji
Związ min. w H2O
start learning
dod/ujemne jako jony. nierozpuszczalne jako kryształy
Kohezja
start learning
siła spójności, przyciągane między cząst. H2O dzięki czemu jest NAPIĘCIE POW.
Węglowodany
start learning
to związki zbud. z C/O/H, nazwa jest od stosunku H: O czyli 2:1
Rodzaje Sacharydów
start learning
Monosacharydy 3-6 H Disachcarydy 2cząst. proste Polisacharydy wiele cząst. p.
Monosacharysy
start learning
Proste (od 3 do 6 H) 2 gr. funkcyjne -hudroksylową (-OH) -karboksylową (ketonowa /aldehydowa) Łączenia pierścieniowe (m. telnowe) i łańcuchowe
Disacharydy
start learning
produkt kondensacji 2cząst. proste -> wiąz. Glikozydowe
Oligosahcarydy
start learning
Maltoza (glu -B) Sacharoza (glu, fru) Laktoza (glu, gala) Celobioza (glu -B)
Polisacharydy
start learning
łańcuchy proste / rozgałęzione Zbud. z wielu cząst. cukrów prostych, poł. wiąz. Glikozydowym
Polisahcarydy
start learning
Skrobia - cukr. zap. roślin Glikogen -zap. zwierząt(wątroba, mięśnie) Celuloza -bud. ściany kom (błonnik) Chityna -pancerze owadów/skorupiaków
Mostek tlenowy
start learning
pojawia się miedzy gr. hydroksylową, a karboksylową w Monosacharydach
wytwarzanie gr. -Oh w glukozie
start learning
Reakcja między glukozą, siarczkiem miedzi (II) w obecności wodorotlenku sodu.
Utlenianie
start learning
Zmiana stopnia utleniania pod wpływem jakiegoś utleniacza np. tlen
Tłuszcze
start learning
to estry glicerolu i wyższych kwasów tłuszczowych
C17H35COOH
start learning
kw. stearynowy
C15H31COOH
start learning
kw. palmitynowy
C17H31COOH
start learning
kw. oleinowy
Tłuszcze proste i Woski
start learning
zawierają tylko GLICYNĘ i KW. TŁUSZCZOWY
Tłuszcze złożone
start learning
oprócz Gliceroli i kw. tłuszczowych mają dod.np. cukier -> Glikolipidy lub resztę fosforową ->Fosfolipidy
Tłuszcze izoprotonowe
start learning
polimery izoprenu CH2=c-CH=CH2 należą do nich też steroidy -karotenoidy (żółte lub czerwone) -Cholesterol -subst. wpływa na elastyczność błon kom. -Betakaroten-prowitamina B
Rodzaje tłuszczów prostych
start learning
Roślinne Zwierzęce
Roślinne
start learning
tł. nienasycone gdyż mają w cząst. kwasy z podwójnymi wiązaniami Ciekła konsystencja (masło kakaowe)
Zwierzęce
start learning
nasycone, stała konsystencja (TRAN)
Cholesterol
start learning
występuje u zwierząt (błony biol. i osłonki włókien) Subst, wyjściowa do wielu związków m. in: - kw. złożonych - hormownów - witaminy D

You must sign in to write a comment