Lesson forty two

 0    25 flashcards    karolkostrzewa99
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
O czym był film? Film dotyczył mafii.
start learning
What was movie about? The movie was about mafia.
Z kim rozmawiałeś? Rozmawiałem z Marią.
start learning
Who were you talking to? I was talking to Maria.
Czego szukasz? Szukam nowej książki
start learning
What are you looking for? I am looking for a new book
Z kim ona będzie podróżować? Będzie podróżować z Markiem.
start learning
Who is she going to travel with? She is going to travel with Mark.
Z kim chodziłeś do restauracji? Poszedłem do restauracji z Kate.
start learning
Who did you go to the restaurant with? I went to the restaurant with Kate.
O czym chcesz porozmawiać? Chcę z tobą porozmawiać o nowym biznesie.
start learning
What do you want to talk about? I want to talk to you about new business.
Czego słuchasz? Słucham rapu.
start learning
What are you listening to? I am listening to rap.
W rozpaczy sięgamy po rozpaczliwe kroki
start learning
Desperate times call for desperate measures.
wytrzymałość, odporność, elastyczność
start learning
resilience
wnikliwość, bystrość, rozeznanie
start learning
discernment
odkładać decyzję
start learning
put off a decision
zrekompensować, wynagrodzić
start learning
to compensate
zaangażowany
start learning
aligned
dopasuj się do mnie
start learning
align to me
ułożyć, wycelować, wyrównać
start learning
to align
układ odpornościowy
start learning
immune system
groszek
start learning
peas
potrawka, gulasz
start learning
stew
kapusta
start learning
cabbage
resztki, pozostałości
start learning
remnants
utrudniać
start learning
hamper
obierać ze skórki
start learning
to peel
kontuar, lada
start learning
counter
odbicie (w lustrze)
start learning
reflection (in the mirror)
wyprostować się
start learning
straighten

You must sign in to write a comment