Lekcja 9/2018

 0    65 flashcards    ps81
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zakopać, pochować, pogrzebać (o zmarłej osobie)
start learning
bury
pozostawać
start learning
remain
topić się, tonąć melt, sink
start learning
drown
właściciel / właścicielka (wynajmujący komuś mieszkanie czy budynek)
start learning
landlord, landlady
akademik, dom studencki
start learning
dormitory,
przypomniało mi się
start learning
I've remembered, reminded
odizolowany
start learning
isolated
giętki, elastyczny (np godziny pracy)
start learning
flexible
plony, zbiory, uprawy
start learning
crops
ulepszać, pobudzać, zwiększać, poprawiać,
start learning
boost
podwórko za domem, podwórze za domem
start learning
backyard
chory, niezdrowy (o osobie)
start learning
unwell
wynik, rezultat
start learning
score
zatem, dlatego; dlatego też;
start learning
therefore
jednak, jednakże, aczkolwiek
start learning
however
przeprowadzać, przewóz, transport
start learning
carrying,
w dużej mierze, w znacznym stopniu, wyraźnie
start learning
largely
karta doładowująca (do telefonu komórkowego)
start learning
top-up card
wyjątek
start learning
exception
zwarty, zbity, gęsty (np. tłum, dym)
start learning
dense
początkowo, wstępnie, na początku
start learning
initially
mało znaczący, nieistotny
start learning
insignificant
zbliżać się, zbliżyć się
start learning
get close
dociekliwy
start learning
inquisitive
ekstremalnie
start learning
extremely
delikatnie, łagodnie, lekko
start learning
gently
gryźć, ugryźć
start learning
bite
z ciekawością, z zainteresowaniem
start learning
curiosity
okres, czas
start learning
period
sztuka na ścianach jaskiń
start learning
rock art
niedostępny, nieprzystępny, nieosiągalny
start learning
inaccessible
szata graficzna, dzieła sztuki, oprawa artystyczna
start learning
artwork
kompozycja, skład (substancji, leku)
start learning
composition
wyraźny, wybitny
start learning
marked
najnowszy, niedawny, ostatni
start learning
recent
badanie, badania, badania naukowe
start learning
research
sugerowały
start learning
suggested
ludzkość, gatunek ludzki
start learning
humankind
rozwój, polepszenie
start learning
development, improvement
przemyśleć ponownie
start learning
rethink
ilustracja
start learning
illustration
przypadek (wystąpienie jakiejś sytuacji), okoliczność
start learning
case
gruby, gęsty, bujny
start learning
thick
za pomocą czegoś
start learning
by means of something
poza czymś, pomijając coś
start learning
apart from something
rywal, rywalka
start learning
rival
porównywać
start learning
compare
konkurować
start learning
compete
sprzeciwić się, sprzeciwiać się
start learning
oppose
przypadek, przykład
start learning
instance
sprawa, kwestia, mieć znaczenie (sprawa lub sytuacja, z którą trzeba sobie poradzić)
start learning
matter
szczegóły
start learning
details
problematyka
start learning
issues
szacunek (do kogoś), poważanie
start learning
regard
myśl
start learning
thought
uzgodniony
start learning
agreed
wynikanie
start learning
resulting
posiadanie
start learning
having
zrobienie, stworzenie
start learning
making
wywoływanie, powodowanie
start learning
causing
wyposażony
start learning
equipped
pianka do nurkowania
start learning
wetsuit
rurka do nurkowania
start learning
snorkel
zwłaszcza, szczególnie
start learning
especially
ekscytujący, emocjonujący
start learning
thrilling

You must sign in to write a comment