łac. ćw 3- tibia

 0    16 flashcards    femura
print play test yourself
 
Question Answer
kłykieć piszczelowy
start learning
condyli tibiae
wyniosłość międzykłykciowa
start learning
eminentia intercondylaris
guzek międzykłykciowy boczny
start learning
tuberculum intercondylare laterale
guzek międzykłykciowy przyśrodkowy
start learning
tuberculum intercondylare mediale
kłykieć przyśrodkowy
start learning
condylus medialis
guzowatość piszczeli
start learning
tuberositas tibiae
trzon kości piszczelowej
start learning
corpus tibiae
kostka przyśrodkowa
start learning
malleolus medialis
powierzchnia stawowa kostna
start learning
facies articularis malleoli
kłykieć boczny
start learning
condylus lateralis
brzeg międzykostny
start learning
margo interosseus
powierzchnia stawowa / górna
start learning
facies articularis inferior / superior
powierzchnia stawowa strzałki
start learning
facies articularis fibularis
kresa mięśnia płaszczkowatego
start learning
linea musculi solei
wcięcie kości strzłkowej
start learning
incisura fibularis
bruzda kostkowa
start learning
sulcus malleolaris

You must sign in to write a comment