kolos cz 3

 0    38 flashcards    pozioma28
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Obowiązki dyrektorów
start learning
directors' duties
role zarządzania, kierownicze
start learning
management roles
Definicja spółki
start learning
company definition
kondycja firmy
start learning
company health
definicja partnerstwa
start learning
partnership definition
zakładanie firmy
start learning
company formation
osoba prawna
start learning
legal person
odpowiedzialność osobista
start learning
personal liability
przekroczenia kompetencji
start learning
ultra vires
welon korporacyjny
start learning
corporate veil
podmiot prawny
start learning
legal entity
certyfikat rejestracji spółki
start learning
certificate of incorporation
formularze ustawowe
start learning
statutory forms
umowa / statut spółki
start learning
memorandum of association
kapitał zakładowy
start learning
nominal capital
umowa spółki
start learning
articles of association
coroczne walne zgromadzenie
start learning
annual general meeting
nadzwyczajne walne zebranie akcjonariuszy
start learning
extraordinary general meeting
zarząd / rada nadzorcza
start learning
board of directors
obowiązek należytej staranności
start learning
duty of care
obowiązek powierniczy
start learning
fiduciary duty
Konflikt interesów
start learning
conflict of interest
bilans
start learning
balance sheet
rachunek zysków i strat
start learning
profit and loss account
emisja kapitalizacyjna
start learning
capitalisation issue
likwidacja
start learning
liquidation
rewident księgowy, audytor
start learning
auditor
sekretarz
start learning
company secretary
dyrektor, kierownik
start learning
director
likwidator
start learning
liquidator
dyrektor zarządzający
start learning
managing director
syndyk masy upadłościowe, oficjalny odniorca
start learning
official receiver
propagator
start learning
promoter
likwidator, zarządca (zatrudniony przez wierzycieli do nadzorowania spłaty długów spółki)
start learning
receiver
Akcjonariusze udziałowiec
start learning
shareholders
oszustwo
start learning
fraud
uciążliwy
start learning
burdensome
upadłość, niewypłacalność
start learning
insolvency

You must sign in to write a comment