Koło 2 beta oksydacja

 0    20 flashcards    FiszerMD
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
długołańcuchowe FFA są transportowane w osoczu w postaci związanej z
start learning
albuminą
długołańcuchowe FFA w komórkach są przyłączane
start learning
białka wiążącego kwasy tłuszczowe (FABP)
Transport kwasów tłuszczowych przez wewnętrzną błonę mitochondrialną enzymy
start learning
1. palmitoilotransferaza karnitynowa I 2. translokaza karnitynoacylokarnitynowa 3. palmitoilotransferaza karnitynowa II
-oksydacja kwasów tłuszczowych różnice w przebiegu dla kwasów
start learning
- o parzystej i nieparzystej liczbie C - nasyconych i nienasyconych - rozgałęzionych i nierozgałęzionych - o bardzo długim łańcuchu (>20 at. C)
Utlenianie kwasów tłuszczowych o bardzo długim łańcuchu
start learning
- zachodzi w peroksysomach - prowadzi do powstania acetylo-CoA oraz nadtlenku wodoru - umożliwia utlenienie kwasów C20 i dłuższych
α-oksydacja zachodzi w
start learning
tkance mózgu i pozwala na usuwanie po 1 at. C, w jej wyniku nie powstaje ATP
α-oksydacja rozgałęzionych kwasów tłuszczowych zachodzi w
start learning
peroksysomach
-oksydacja jest katalizowana przez
start learning
układ cytochromu P-450 w ER i ma niewielkie znaczenie
1. aktywacja kwasu tłuszczowego: zysk
start learning
- 2 ATP
każdy cykl B-oksydacji zyzk
start learning
+ 5 ATP
3. jeden obrót cyklu Krebsa (1 cz. acetylo-CoA) zysk
start learning
+ 12 ATP
Łańcuch oddechowy 1NADH zysk
start learning
+ 3 ATP (+ 2,5 ATP)
Łańcuch oddechowy 1FADH2 zysk
start learning
+ 2 ATP (+ 1,5 ATP)
Bilans pełnego spalenia palmitoilo-CoA
start learning
14ATP z 7 FADH2 21 ATP z 7 NADH + 96ATP = 131ATP - 2ATP (aktywacja) = 129 ATP
Bilans spalania triacyloglicerolu
start learning
sumarycznie: + (20/22) ATP
Choroby związane z upośledzonym utlenianiem kwasów tłuszczowych
start learning
niedobór karnityny, ostre ciążowe stłuszczenie wątroby, jamajska choroba wymiotna, choroba Refsuma, zespół Zellwegera
niedobór karnityny
start learning
napady hipoglikemii, osłabienie mięśni, nagromadzenie lipidów
jamajska choroba wymiotna
start learning
(spożywanie owoców akee tree - hipoglicyna) – zahamowanie -oksydacji, hipoglikemia
choroba Refsuma
start learning
– dziedziczny defekt α-oksydacji (nagromadzenie kwasu fitanowego)
zespół Zellwegera
start learning
brak peroksysomów we wszystkich tkankach

You must sign in to write a comment