kart kwarantanna

 0    124 flashcards    misia280799
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
umiejętność
start learning
ability
przedmiot akademicki
start learning
academic subject
zajęcia pozalekcyjne
start learning
after-school activity
uczęszczać chodzić do szkoły
start learning
attend school, go to school
skończyć naukę przed feriami
start learning
break up
kolega z klasy
start learning
classmate
obowiazkowy
start learning
compulsory
radzić sobie z
start learning
cope with
program nauczania
start learning
curriculum
zdobywać tytuł naukowy
start learning
do a degree
podchodzić przystąpić do egzaminu
start learning
do/take an exam
rezygnować z przedmiotu
start learning
drop a subject
Szkoła podstawowa
start learning
elementary school
egzamin wstępny
start learning
entrance exam
oblać egzamin
start learning
to fail an exam
ukończyć szkołę
start learning
finish school
zdobyć tytuł naukowy
start learning
get a degree
dostać się na uniwersytet
start learning
get into university
być w dobrych stosunkach z
start learning
get on well with
oddać pracę domową
start learning
hand in homework
mieć tytuł naukowy
start learning
have a degree
nadążać za
start learning
keep up with
uczyć się na pamięć
start learning
learn by heart, memorise
uczyć się nie błędach
start learning
learn from mistakes
przerwać naukę w szkole
start learning
leave school
ustawiać się w szeregu
start learning
line up
popełniać błędy
start learning
make mistakes
oceniać zadanie domowe
start learning
Mark homework
opuszczać lekcje
start learning
miss/skip lessons
Klasa dla uczniów o różnym poziomie zaawansowania
start learning
mixed-ability class
przejść do kolejnej klasy szkoły
start learning
move up
muzyka
start learning
Music
zdać egzamin
start learning
pass an exam
uważać
start learning
pay attention
wf
start learning
PE (Physical Education)
boisko szkolne
start learning
playground
powtarzać materiał do egzaminu
start learning
revise for an exam
mundurek szkolny
start learning
school uniform
Szkoła średnia
start learning
secondary School
dać zadanie domowe
start learning
set homework
zacząć chodzić do szkoły
start learning
start school
uczyć się przedmiotu
start learning
take a subject
semestr
start learning
term
plan lekcji
start learning
timetable
czesne
start learning
tuition fee
absolwent wyższej uczelni
start learning
university graduate
być zwolennikiem
start learning
be on favour of
porządna praca
start learning
decent job
skoczyć na bungee
start learning
do a bungee jump
rok przerwy przed rozpoczęciem studiów
start learning
gap year
odnieść z czegoś dużą korzyść
start learning
get a lot out of sth
wyjechać
start learning
go away
wędrować z plecakiem
start learning
go backpacking
dołączyć do zespołu muzycznego
start learning
join a band
praca na cześć etatu
start learning
Part-time job
zajęcia szkolne
start learning
schoolwork
marnować
start learning
waste
egzamin kończący szkole średnia w Wielkiej Brytanii
start learning
A levels
ubiegac się o
start learning
apply for (a place)
mieć pozytywne nastawienie
start learning
be positive
dostać pracę
start learning
get a job
dostać się na studia
start learning
get a place at university
zrobić sobie tatuaż
start learning
get a tattoo
zmęczyć się
start learning
get axhausted
dostać dobre oceny
start learning
get good grades
zachorować
start learning
get ill
wpaść w kłopoty
start learning
get into trouble
zdenerwować się
start learning
get nervous
pozbyć się czegoś
start learning
get rid of sth
stresować się czymś
start learning
get stressed about sth
ocena
start learning
mark
Dobrze się bawić
start learning
have a good time
sam samodzielnie
start learning
on your own
powtórka materiału
start learning
revision
harmonogram
start learning
schedule
zrobić sobie przerwę
start learning
take a break
nie przejmować się
start learning
take it easy
Twoja wina
start learning
your fault
być ekspertem w
start learning
be an expert on
dręczyć
start learning
bully
skupiać się
start learning
concentrate
choroba
start learning
condition
marzyć o
start learning
dream of
zachęcać
start learning
encourage
ignorować
start learning
ignore
zaburzenia procesu uczenia się
start learning
learning disorders
wysmiewac się z
start learning
make fun of
źle zrozumieć
start learning
misunderstand
zmagać się z
start learning
struggle with
osoba myśląca obrazami
start learning
visual thinker
pochodzenie
start learning
bachground
poducha do siedzenia
start learning
beanbag
żaluzje
start learning
Blinds
jasny
start learning
bright
zrelaksować się
start learning
Chill out
rywalizować z
start learning
compete against
poduszka
start learning
cushion
szkolna wycieczka edukacyjna
start learning
field trip
pierwsza pomoc
start learning
first aid
elastyczny
start learning
flexible
podążać za swoimi zainteresowaniami
start learning
follow your own interests
manifest
start learning
manifesto
ogolnokrajowy
start learning
nationwide
istotny
start learning
relevant
ścisły
start learning
rigid
brama szkoły
start learning
school gate
drapać
start learning
scrape
karta magnetyczna
start learning
swipe card
niezagracony
start learning
uncluttered
krykiet
start learning
cricket
rzucić
start learning
give up
hokej na trawie
start learning
hockey
strój
start learning
kit
podanie
start learning
application form
zorganizować
start learning
arrange
dostępność
start learning
availability
zrobić kurs
start learning
do a course
pytać o
start learning
enquire about
wdzięczny
start learning
grateful
zapewniać
start learning
provide
zapisać się
start learning
register
grono nauczycielskie
start learning
staff
datek
start learning
donation
strata czasu
start learning
waste of time

You must sign in to write a comment