k. 1, s. 19, Rivstart B1 + B2

 0    47 flashcards    sara.j.mnich
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
a club
start learning
en klubb
an organisation
start learning
en organisation
in order to
start learning
för att
an information
start learning
en information
a member
start learning
en medlem
to become a member
start learning
att bli medlem
to educate
start learning
att utbilda
education
start learning
utbildning
gym instructor
start learning
gyminstruktör
e-mail
start learning
majl
an association
start learning
En förening
sports association
start learning
idrottsförening
self
start learning
själv
conscientious
start learning
duktig
to play chess
start learning
att spela schack
to compete
start learning
att tävla
to compete with sth
start learning
att tävla med sth
short
start learning
kort
ask for something
start learning
be att få
to introduce
start learning
att introducera
to present
start learning
att presentera
to ask
start learning
att be
I am writing to you in order to
start learning
Jag skriver till er för att
The reason I am writing is
start learning
Anledningen till att jag skriver är
I have always been interested in
start learning
Jag har alltid varit intresserad av
I am very interested in
start learning
Jag är väldigt intresserad av
I would like to get some information
start learning
Jag skulle vilja få lite information
I found ... on the Internet
start learning
Jag hittade ... på nätet
I have heard of
start learning
Jag har hört talas om
through colleagues
start learning
genom kollegor
to send
start learning
att skicka
to send an invitation
start learning
att skicka en inbjudan
Would you be able to send
start learning
Skulle ni kunna skicka
grateful
start learning
tacksam
I would be grateful if
start learning
Jag vore tacksam om
to finish
start learning
att avsluta
thank you in advance for your help
start learning
Tack på förhand för din hjälp
with regards
start learning
vänligen
best regards
start learning
vänliga hälsningar
greeting
start learning
hälsning
and so on
start learning
och så vidare
et cetera (etc.)
start learning
med mera
because of
start learning
Därför att
because of
start learning
på grund av
among other things / inter alia
start learning
bland annat / bland annat
that is to say
start learning
det vill säga
so-called
start learning
så kallade

You must sign in to write a comment