ius, lex kolos#1

 0    63 flashcards    jedrekjurzysta
print play test yourself
 
Question Answer
prawo, system prawny
start learning
ius
prawa
start learning
legem/iura
ustawa prawna, prawo
start learning
Lex
sprawiedliwość, wymiar sprawiedliwości
start learning
iustitia
niesprawiedliwy
start learning
iustus
bezprawie, niesprawiedliwość
start learning
iniuria
przepisy prawa
start learning
praecepta iuris
prawo bezwzgl. obow.
start learning
ius cogens
prawo wzgl. obow.
start learning
ius dispositivum
prawo spisane
start learning
ius scriptum
prawo nie spisane, przekazywane ustnie
start learning
ius non scriptum
zwyczaj, sposób życia, nawyk
start learning
consuetudo
zwyczaj, sposób życia, prawo zwyczajowe
start learning
mos
Prawo cywilne
start learning
ius civile
Prawo prywatne
start learning
ius privatum
prawo człowieka, tworzone przez ludzi
start learning
ius humanum
prawo boskie, od Boga
start learning
ius olivinum
Prawo Kościelne
start learning
ius ecclesiae
prawo podmiotowe
start learning
ius subiectivum
Prawo przedmiotowe
start learning
ius obiectivum
Nieznajomość prawa
start learning
ignorantia iuris
nieznajomość faktu
start learning
ignorantia facti
wątpliwość prawna
start learning
dubim iuris
bez wątpienia
start learning
sine dubio
zasada, norma prawna
start learning
regula iuris
Prawo obowiązujące
start learning
ius vigens
prawo do posiadania
start learning
ius possidendi
prawo karne
start learning
ius criminale
na mocy prawa
start learning
iure
z mocy prawa
start learning
ex iure
błąd co do prawa
start learning
error iuris
Błąd co do faktu
start learning
error facti
względy ścisłego prawa
start learning
stricti iuris ratio
Warunek prawny
start learning
condicio iuris
warunek konieczny do spelnienia
start learning
condicio sine qua non
sposob dzialania
start learning
modus faciendi/modus operandi
sposob postepowania
start learning
modus procedendi
sposób życia
start learning
modus vivendi
Prawo, ustawa ogólna
start learning
lex generalis
ustawa szczegolna
start learning
lex specialis
ustawa wczesniejsza
start learning
lex prior
ustawa pózniejsza
start learning
lex posterior
ustawa nadrzędna
start learning
lex superior
promulgacja, publiczne ogloszenie ustawy
start learning
promulgatio legis
publikacja ustawy
start learning
publicatio legis
uchylenie ustawy w calosci
start learning
abrogatio
czesciowe uchylenie ustawy/zniesienie prawa
start learning
derogatio
posrednie uchylenie ustaw
start learning
obrogatio
wykładnia prawa, interpretacja
start learning
interpretatio legis
racja prawna, przyczyna wydania ustawy
start learning
ratio legis
postawa, uzasadnienie decyzji
start learning
ratio decindendi
duch prawa
start learning
mens legis
zamysł ustawodawcy
start learning
mens legislatoris
wyrok, orzeczenie sadowe
start learning
sententia
sens ustawy
start learning
sententia legis
brzmienie ustawy
start learning
verba legis
przeciw prawu
start learning
contra legem
mimo ustawy
start learning
praeter legem
z punktu widzenia przyszlego prawa
start learning
de lege farenda
ustawa ktora ma byc/powinna byc wniesiona
start learning
lex farenda
z punktu widzenia obowiazujacego prawa
start learning
de lege lata
ustawa obowiazujaca
start learning
lex lata
zgodnie z zasadami sztuki, wg wszelkich zasad
start learning
lege artis

You must sign in to write a comment