integracja europejska

 0    15 flashcards    Mounde
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
unia europejska to
start learning
gospodarczo-polityczny związek państw demokratycznych, który od 1 grudnia 2009 ma charakter organizacji międzynarodowej
1 listopada 1993
start learning
powstanie UE na mocy traktatu z Maastricht
UE funkcjonuje na podstawie:
start learning
1) trakatu o Unii Europejskiej (z Maastricht 1992) 2)traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawne traktaty rzymskie) w brzmieniu Traktatu lizbońskiego z 2007
5 maja 1950
start learning
deklaracja schumana
18 kwietnia 1951
start learning
traktat paryski, wszedł w życie 23 lipca 1952 i miał obowiązywać 50 lat powołanie Europejskiej WSpólnoty Wegla i Stali
25 marca 1957
start learning
traktaty rzymskie, na ich mocy utworzono Europejską Wspólnote Gospodarcza (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom)
1965
start learning
traktat fuzyjny, pełne połączenie instytucjonalne i utworzenie jednej komisji i rady dla trzech wspólnot
1979
start learning
pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego
1986
start learning
jednolity akt europejski, pierwsza poprawka do traktatów rzymskich: utworzono rade europejska, wspólny rynek wewnętrzny nadanie kształtu organizacyjnego
7 luty 1992
start learning
podpisanie w Maastricht traktatu o unii europejskiej, na mocy którego 1 listopada 93 r powstała UE a EWG zmieniono na Wspólnote Europejska, powolano europejskiego RPO
2 października 1997
start learning
traktat amsterdamski, do systemy prawnego ue wprowadzono układ z shengen
26 luty 2001
start learning
traktat nicejski, proklamowano Karte Praw Podstawowych, reforma instytucji unijnych przed wielkim rozszerzeniem,
13 grudnia 2007
start learning
traktat lizboński, nadanie UE osobowości prawnej, zniesienie podziału filarowego, likwidacja WE
14 czerwca 1985
start learning
układ w Schengen
1979
start learning
utworzenie Europejskiego Systemu Walutowego

You must sign in to write a comment