HURTOWNIA (WALIDACJA I KWALFIKACJA

 0    7 flashcards    vanessapoplawska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Validation & Qualification
start learning
Walidacja i kwalifikacja
Validation Master Plan was audited in overview.
start learning
Podstawowy plan walidacji został poddany audytowi w formie przeglądu
lt contains a schedule for validation activities for systems which do not have a regular requalification interval for the concurrent year (e.g. mappings of cool rooms, qualification of cool rooms, packaging machines, computer validation).
start learning
Zawiera harmonogram działań walidacyjnych dla systemów, które nie mają regularnego przedziału rekwalifikacji na rok bieżący (np. mapowania chłodnych pomieszczeń, kwalifikacji chłodni, maszyn pakujących, sprawdzania poprawności komputera).
(relevant) Validation consists of all relevant documents (validation plans, protocols, risk analyses, tests, deviation lists).
start learning
(dotyczy, istotne) Walidacja obejmuje wszystkie istotne dokumenty (plany walidacji, protokoły, analizy ryzyka, testy, listy odchyleń).
Exemplarily the qualification of temperature sensor 0M8 (Receiving area) was checked and found satisfactory.
start learning
Przykładowo sprawdzono kwalifikację czujnika temperatury 0M8 (obszar odbioru) i stwierdzono, że jest on zadowalający.
Qualification is done with a reference sensor which is calibrated by LABEL (accredidated by polish authority, certificates were checked during the audit).
start learning
Kwalifikacja odbywa się za pomocą czujnika referencyjnego skalibrowanego przez LABEL (akredytacja przez władze polskie, certyfikaty zostały sprawdzone podczas audytu).
Mapping of a Transporter
start learning
Mapowanie transportera

You must sign in to write a comment